Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014

International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 

‘Save the Planet’ е водещo събитие, което събира известни местни и международни доставчици и потребители на оборудване, технологии и услуги, а също и професионалисти от частния и публичния сектор. Директни изложители от Австрия, България, Дания, Германия, Италия, Полша, Словения, Швеция и Швейцария ще покажат своите продукти и ще насърчат прилагането им в региона, което е от изключително значение за устойчивото развитие на Югоизточна Европа. IFE Aufbereitungstechnik, Herbold Meckesheim, Lindner-Recyclingtech, Hitachi Zosen Inova и Tecnova са най-новите участници, които се присъединиха към изявата.

Акцент в програмата на конференцията ще е Европейският ден за управление на отпадъците, организиран от ACR + и ENEP.

В този брой на нашия бюлетин ще представим дейността на International Baler Service и някои от нашите международни партньори.

Приятно четене от екипа на Виа Експо.
 


 

Т 032/ 512 900  E  tanya@viaexpo.com   W www.viaexpo.com
 


 

ИНТЕРВЮ с г-н Toм Еклунд
 

Г-н Еклунд, моля разкажете ни накратко за Вашите дейност и продуктово портфолио.

 

International Baler Service работи в три направления:

 

● Продажба на оборудване втора употреба за индустрията, преработваща хартиени отпадъци
Нашият основен продукт е преси за хартия Presona, втора употреба, като новите преси се произвеждат от фирмата в Швеция. Нашите най-големи пазари са Русия и района около Русия, като си сътрудничим успешно с фирмата EXIMO от Санкт Петербург.
 

● Продажба на резервни части за пресите Presona
Тази наша дейност е концентрирана на територията на ЕС, Русия и Близкия изток.


● Търговия с отпадъци от хартия
International Baler Service помага на своите клиенти да намерят отпадъчна хартия. През 2014 г. фирмата ни ще изгради мрежа от контакти на доставчици на отпадъци от хартия, а от началото на 2015 г., един от нашите много добри стари клиенти от Близкия изток, ще започне да внася между 20 000 – 25 000 тона отпадъчна хартия всеки месец.

Вие работите с най-големия производител на хартия в Близкия изток. Моля да ни запознаете по-детайлно с този проект.

Преди основаването на International Baler Service през 2001 г., бях част от екипа на Presona в Швеция в продължение на 25 години.
По време на работата ми там започнах сътрудничество с компании от Близкия изток. През последните 8 години тези компании закупиха, ремонтираха и пуснаха в действие  две фабрики за хартия в Европа. През 2013 г. те придобиха и трета фабрика за хартия в Европа, която ще започне дейността си през 2015 г. Тя ще се захранва с около 1 200 т. отпадъчна хартия на всеки 24 часа.

 

Отпадъчна хартия за първата и втората фабрики ще бъде доставяна от Близкия изток, асуровината за третата фабрика ще трябва да се осигури от внос от друго място.
 

Основната цел на International Baler Service е да изгради мрежа от контакти на доставчици на хартиени отпадъци.


Пробното пускане в експлоатация на третата фабрика за хартия ще бъде през май 2015 г. и дотогава ние трябва да сме осигурили поне 50 000 тона отпадъчна хартия на склад.

 

След юли 2015 г. производството трябва да бъде 50% - 60%, с тенденция да се увеличи и да обхваща целия производствен капацитет на фабриката до края на 2015 г. или началото на 2016 г. Вносът на отпадъци от хартия ще следва увеличението на производството и ще достигне около 25 000 т. на месец.
 

Какви са Вашите цели, свързани с участието Ви в ‘Save the Planet’  2014,  и кои са потенциалните клиенти, с които бихте искали да се срещнете на щанда Ви?

Най-важната причина за участието на International Baler Service в  изложението е да намерим доставчици на отпадъчна хартия за клиентите ни от Близкия изток.  Затова и един от собствениците на фабриките за хартия ще бъде с мен на щанда по време на изложбата ‘Save the Planet’ от 5-ти до 7-март 2014 година.

Разбира се, International Service Baler ще рекламира и оборудването втора ръка за преработващата хартия индустрия, а също и резервните части за пресите Presona.
 

Имате ли изградена търговска мрежа в Югоизточна Европа? Как оценявате потенциала на този пазар?

Нямаме изградена търговска мрежа в Югоизточна Европа и затова по време на изложението ще търсим компании, заинтересовани да работят с нас.
Вярвам, че пазарът в тази част на Европа има голям потенциал, и аз наистина очаквам да развием бизнеса си в този район.

http://www.internationalbaler.com/
 


ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
 


 

Montanuniversitaet Leoben е известен като един от най-добрите университети в Австрия, който предприема научни изследвания в широк спектър от технологични области (наука за материалите и технологиите, металургия, геофизика, инженеринг на минерални ресурси и петролни продукти, машинно инженерство, полимерно инженерство, устойчиво управление на отпадъците и свързани технологии.)

Това означава, че различните изследователски области са съсредоточени главно по "веригата на добавената стойност", от извличането на суровините и тяхната преработка, разработването на материали и продукти, производствени процеси, производство на строителни компоненти/оборудване, до процесите на рециклиране и депониране. Услугите на Montanuniversitaet Leoben включват научно-изследователска дейност за малки и средни предприятия, за промишлеността, както и за публичните институции.


Освен това, университетът участва в създаването на национални центрове за изследвания, CD лаборатории , изследователски студия, а също и в голям брой национални, европейски и международни изследователски проекти.


http://avaw.unileoben.ac.at/

 
 

Списанието FuturENVIRO започва да бъде издавано с цел да се превърне в еталон на издание с публикации за проекти, технологии и новини в областта на екологията, с акцент върху международните пазари, използването на нови технологии, както и директен контакт с експерти и мениджъри от този сектор. FuturENVIRO предоставя информация на фирмите, разработващи проекти, кои компании са най-подходящи за изпълнението на тези проекти, както и данни за доставчиците относно спецификата на текущи проекти, като се отделя специално внимание на пазарите с най-големи възможности за разширяване на бизнеса.
 

FuturENVIRO публикува 10 броя годишно - 5 броя, посветени на управлението на водите и други 5 - на управлението на отпадъците. Изданията осигуряват изчерпателна информация за всичко случващо се в областта на околната среда.
 

http://futurenviro.com

 


 


 

От 1984 г. (официално известно като SEKUNDÄR-ROHSTOFFE) изданието публикува информация за процесите на рециклиране, депониране и третиране на отпадъците. Списанието представя нови технологии, съоръжения и машини, тенденции, изследвания и доклади за пазара, фирмени профили, кратки новини, коментари по важни законодателни въпроси, както и най-новите регламенти на ЕС в областта на управлението на отпадъците.

Журналисти от EU-Recycling посещават национални и международни изложби, конференции и конгреси, правят преглед на най-важните моменти от разработването на продукти и услуги.

Всеки месец списанието достига до около 12 000 професионално ангажирани читатели в цяла Европа с тираж от 4 500 издания (в печатен и в електроннохартиен формат), в над 27 държави.
 

На http://www.recyclingportal.eu/  можете да намирате актуални новини всеки ден

 


 


 

Balkans.com Business News е известен и признат глас на бизнеса в световен мащаб. Като източник на събитията, които се случват в над 30 индустриални сектора в региона на Балканите, медията предлага ежедневно актуални новини и прави седмични прегледи, пазарни изследвания, финансови отчети, презентации на компании, които работят в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Македония, Гърция, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.

Читателската аудитория включва ръководители от висок ранг, бизнес лидери, образователни институции, инвеститори, собственици на фирми и държавни институции по целия свят.

 

www.balkans.com

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: