Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Марияна Хамънова - съосновател и управляващ съдружник на Клийнтех България по повод участието й в предстоящата 9та Международна конференция SEE ‘Save the Planet’ 2018 на 28 март в зала “Мусала”, Конгресен център, Интер Експо Център София
Моля представете накратко проекта, част от който е участието Ви в деветата Конференция SEE Save the Planet’18

Темата за кръговата икономика за нас е много повече от един проект. В Клийнтех България работим усилено в насока налагане и развитие потенциала на компаниите, които вече прилагат принципите на кръговата икономика. Правим това чрез редица допълващи се инструменти и инициативи, като:

-    Акселераторска програма, която подкрепя стартиращи фирми в менторство и финансиране до 45 000 евро;
-    Образователни формати – магистърска програма, обучения, практически курсове и работа с партньори от индустрията;
-    Разработване на проекти за въвеждане на нови технологии, стратегии и бизнес модели;
-    Уникални формати и събития за кръгова икономика, които привличат в България водещи иновационни лидери от Европа в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Работим заедно с едни от най-силните и влиятелни партньори в Европа по линия на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) и общности за знание и иновации (Knowledge and Innovation Communities – KICs) – климат, устойчиви енергии, дигитални технологии, здраве, храни и суровини (EIT Digital, Climate KIC, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Food, EIT Raw Materials).

Какви са основните акценти на сесията Ви?

Основните акценти на нашата презентация са насочени към текущи и предстоящи инициативи в сферата на кръговата икономика, околната среда и климатичните промени, а именно:

 1. Презентация за всяка едно четирите програми, насочени към българи, които имат енергията да променят света. Инициативите се провеждат в партньорство с най-големите общности на Европейския съюз за иновации в сферата на климата и устойчивите енергии - Climate-KIC и InnoEnergy,  

А) Pioneers into practice: Единствената програма в ЕС за професионална мобилност в областта на системните иновации. Инициативата е насочена, както към амбициозни млади професионалисти, които искат да научат и прилагат иновативни модели за устойчиво развитие, така и към потенциални приемни организации, които искат да въведат иновативни решения в своя бизнес. Участниците се разпределят в различните организации от 9 европейски държави, за срок от 4 до 6 седмици в периода септември – октомври 2018 г..

До 15 април, можете да кандидатствате за участие в програмата като млад професионалист или приемна организация на адрес: https://pioneers.climate-kic.org/

Б) PowerUp! by InnoEnergy: Най-голямото състезание за стартъпи в сектора на чистата енергия в ЕС, тази година търси решения в 4 основни области:  енергии, мобилност, киберсигурност и повишаване качеството на атмосферния въздух.

Конкурсът се организира за четвърта поредна година и е насочен към участници от Централна и Източна Европа. Състезанието дава възможност за развитие на бизнес и достигане до глобален пазар. Освен награди достигащи до 20 000 евро, победителите в състезанието ще имат възможността да се включат в акселератора на InnoEnergy Highway®.  Програмата предлага финансиране от 150 000 евро и подкрепа за развитие на бизнес решения, тийм билдинг, достъп до международни партньори, клиенти и източници на външно финансиране.

Можете да кандидатствате за PowerUp! на адрес www.powerup.innoenergy.com, до  15 април 2018г..

В) ClimateLaunchpad!

Най-мащабното състезание за стартиращи зелени бизнес идеи в света. ClimateLaunchpad (CLP) събира предприемачи иноватори от 36 страни от цял свят, като България не прави изключение. ТОП 3 български екипа ще представят страната ни на международния финал в Шотландия, в края на 2018 г., като ще се състезават за 10 000 евро парична награда и директен достъп до единствената акселераторска програма за развитие на решения за устойчив бизнес – Climate-KIC Accelerator .

Ако вашето решение заслужава да се нареди сред челната тройка, кандидатствайте за участие в конкурса до 30 април 2018 г. на адрес: https://climatelaunchpad.org/  

Д) Climate-KIC Accelerator Bulgaria

За трета поредна година единствената европейска програма за seed-финансиране и ускорено валидиране на бизнес решения за устойчив бизнес и чисти технологии - Climate-KIC Accelerator Bulgaria отваря врати, като през 2018-та възможностите са по-големи, а плановете – още по-амбициозни.

Тази година, програмата подпомага бизнес проекти в две фази:
Фаза 2
Участниците трябва да притежават сформиран екип, доказана идея и бизнес модел, като успешните кандидати ще получат 6-месечно интензивно обучение, менторство и финансиране до 25 000 евро на екип. Цел: Достигане до първи клиенти

Фаза 3
За тази фаза кандидатите трябва да докажат и осъществени първи продажби, като програмата ще се осигури менторство и финансиране до 45 000 евро на екип. Крайната цел - разрастване на бизнеса и привличане на инвестиции.

Желаещите да кандидатстват за участие в Climate-KIC Accelerator Bulgaria могат да го направят до 3 април на адрес:  http://www.climate-kic.org/ris/accelerator

Съвместните програми на Cleantech Bulgaria, Climate-KIC и InnoEnergy са подкрепили над 3000 стартиращи компании из цяла Европа, което прави стартиращата ни общност една от най-големите в света.

2. Форумът "Кръгова икономика и чисти технологии" – 18 май 2018, зала 8 на НДК.
Форумът се организира от Клийнтех България и е част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., под патронажа на Министерството на околната среда и водите на България.

Събитието включва специализирани панели и интерактивни дискусии – започва с представяне на институционалната рамка за кръгова икономика, преминава през най-добрите бизнес практики и завършва с „Иновационен диалог“, с участието на най-значимите иновационни лидери в ЕС - шестте Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ).

Събитието ще бъде фокусирано върху възможностите за инвестиции и бизнес партньорства за създаване и развитие на технологии с благоприятен ефект върху околната среда.
Участие в събитието може да се заяви на info@cleantech.bg, а предварителна програма може да се намери на адрес:

3. Клийнтех България и Университет по финанси, бизнес и предприемачество (ВУЗФ) стартират съвместна Магистърската програма „КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВ МЕНИДЖМЪНТ – иновации, предприемачество и чисти технологии“.

Програмата фокусира върху на устойчивото бизнес развитие и преход към кръгова икономика, като е насочена основно към мениджъри на средно и високо управленско ниво в компаниите.
Програмата е иновативна, гъвкава и изцяло практически ориентирана. Стартира през октомври 2018г. и ще се провежда през уикендите, за да даде възможност на работещите хора да се включат в нея.  Дава достъп до обучение от представители на бизнес и академичните среди, както и среща с вдъхновяващи гост-лектори от България и Европа с експертиза в сферата на кръговата икономика, системните иновации, чистите технологии и устойчивия мениджмънт.
За повече информация: www.edu.cleantech.bg

Към кого е насочена тематиката, като потенциални Ваши слушатели?

Смятаме, че тематиката е интересна за различни, както за стартиращи предприятия, така и за представители на МСП, които се интересуват от възможности за внедряване и финансиране проекти в сферата на кръговата икономика. Големите компании също биха били заинтересовани, защото процесите по иновиране на бизнес моделите изисква добро познаване на добри практики и работещи механизми. По линия на международната мрежа от партньори Клийнтех България „доставя“ цялото това съдържание на българската публика и го прави достъпно, лесно и приложимо за фирмите.
В рамките на участието ни в панела ще представим не само добри примери за успешни практики, но и ще предложим реални и практични стъпки, които всяка една компания – микро, малка, средна или голяма може да предприеме веднага, за да стартира процесът за „кръгова трансформация“ на бизнеса.

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: