Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S

Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S

Weiss A/S ще участва отново в Save the Planet 2017. Фирмата предлага решения за изгаряне на отпадъци и биомаса. Разкажете ни повече за вашата дейност.

Weiss е с дългогодишен опит в изграждането на екологично чисти и високоефективни котли за горене. От 1922 г. Weiss е специализирана в изработването на цялостни горивни инсталации. Те превръщат различни видове биомаса или отпадъци в: топла вода за домакински нужди и завършен процес за централно отопление.

Какво е развитието на компанията през изминалите години и какви са най-новите продукти и решения, които предлагате на вашите клиенти?

Weiss се фокусира главно върху проектиране и инсталиране на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Нашите централи включват котлени инсталации с мощност, варираща от 1 MW до 30 MW. Ние изградихме в Норвегия няколко инсталации за производство на енергия чрез изгаряне на дървесни отпадъци и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме най-вече търсени за решения за изгаряне на биомаса (т.е. изгаряне на остатъци от производството на храни, за да се получи пара). Спазвайки най-новите законови разпоредби в Германия от 1-ви януари относно забраната утайките да се използват като тор в селското стопанство (с цел за защита на околната среда и подземните води),

Weiss разработи решение за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво. Weiss очаква, че германската забрана за използване на утайките като тор ще се разпространи в цяла Европа и горивните инсталации, които могат да горят например както хранителни и промишлени отпадъци, така и утайки, ще бъдат все повече търсени.
 

Кои от тях ще представите в София?

Бихме искали да представим на нашите клиенти решения, които позволяват изгарянето на различни горива в една и съща пещ. Това оптимизира обработката на отпадъци за общините например. Новата котелна инсталация на Weiss е разработена на базата на традиционни техники и този подход дава възможност да се съчетаят твърди източници за горене с утайки. Обикновено утайката се изгаря в инсинератор fluid bed. Ние сме разработили котлени инсталации с една стъпаловидна решетка, която може да се използва за всички други видове гориво и да се настрои така, че да се използват и утайките. Общините могат да използват утайките за своите топлоцентрали. Фирмите, които произвеждат самите утайки, също може да ги изгорят, за да получат топлинна енергия или пара.

Може ли да разкажете за вашите наскоро реализирани проекти в Югоизточна Европа и в частност в България?

Weiss има 7 работещи котелни инсталации на четири различни места в България. Ние заменяме предимно газовите котли с наши, които могат да изгарят слама или дървени стърготини. Всички инсталации са парни котли, които произвеждат пара за производствените процеси в хранителната индустрия или при производството на алкохол. В момента работим върху нови възможности, които включват електроцентрали на базата на изгаряне на отпадъци.

Какви посетители искате да посрещнете на вашия щанд?

Интересуваме се от посетители, които искат да подобрят производствените си процеси и да използват наличните ресурси за получаване на енергия. Нашите решения са много популярни сред производителите на хранителни продукти или топлофикационните дружества. Въпреки това, както споменахме по-горе, ние също сме специализирани в предоставянето на горивни инсталации на базата на отпадъци. Наблюдавайки тенденциите за намаляване на депата и рециклиране на отпадъци – все по-популярни в Югоизточна Европа - местните общности също така търсят прости решения за намаляване на битовите отпадъци или RDF.

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: