Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S

2017-01-27 11:03:44

Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S

Weiss A/S ще участва отново в Save the Planet 2017. Фирмата предлага решения за изгаряне на отпадъци и биомаса. Разкажете ни повече за вашата дейност.

Weiss е с дългогодишен опит в изграждането на екологично чисти и високоефективни котли за горене. От 1922 г. Weiss е специализирана в изработването на цялостни горивни инсталации. Те превръщат различни видове биомаса или отпадъци в: топла вода за домакински нужди и завършен процес за централно отопление.

Какво е развитието на компанията през изминалите години и какви са най-новите продукти и решения, които предлагате на вашите клиенти?

Weiss се фокусира главно върху проектиране и инсталиране на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Нашите централи включват котлени инсталации с мощност, варираща от 1 MW до 30 MW. Ние изградихме в Норвегия няколко инсталации за производство на енергия чрез изгаряне на дървесни отпадъци и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме най-вече търсени за решения за изгаряне на биомаса (т.е. изгаряне на остатъци от производството на храни, за да се получи пара). Спазвайки най-новите законови разпоредби в Германия от 1-ви януари относно забраната утайките да се използват като тор в селското стопанство (с цел за защита на околната среда и подземните води),

Weiss разработи решение за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво. Weiss очаква, че германската забрана за използване на утайките като тор ще се разпространи в цяла Европа и горивните инсталации, които могат да горят например както хранителни и промишлени отпадъци, така и утайки, ще бъдат все повече търсени.
 

Кои от тях ще представите в София?

Бихме искали да представим на нашите клиенти решения, които позволяват изгарянето на различни горива в една и съща пещ. Това оптимизира обработката на отпадъци за общините например. Новата котелна инсталация на Weiss е разработена на базата на традиционни техники и този подход дава възможност да се съчетаят твърди източници за горене с утайки. Обикновено утайката се изгаря в инсинератор fluid bed. Ние сме разработили котлени инсталации с една стъпаловидна решетка, която може да се използва за всички други видове гориво и да се настрои така, че да се използват и утайките. Общините могат да използват утайките за своите топлоцентрали. Фирмите, които произвеждат самите утайки, също може да ги изгорят, за да получат топлинна енергия или пара.

Може ли да разкажете за вашите наскоро реализирани проекти в Югоизточна Европа и в частност в България?

Weiss има 7 работещи котелни инсталации на четири различни места в България. Ние заменяме предимно газовите котли с наши, които могат да изгарят слама или дървени стърготини. Всички инсталации са парни котли, които произвеждат пара за производствените процеси в хранителната индустрия или при производството на алкохол. В момента работим върху нови възможности, които включват електроцентрали на базата на изгаряне на отпадъци.

Какви посетители искате да посрещнете на вашия щанд?

Интересуваме се от посетители, които искат да подобрят производствените си процеси и да използват наличните ресурси за получаване на енергия. Нашите решения са много популярни сред производителите на хранителни продукти или топлофикационните дружества. Въпреки това, както споменахме по-горе, ние също сме специализирани в предоставянето на горивни инсталации на базата на отпадъци. Наблюдавайки тенденциите за намаляване на депата и рециклиране на отпадъци – все по-популярни в Югоизточна Европа - местните общности също така търсят прости решения за намаляване на битовите отпадъци или RDF.

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: