Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)


 

1. Бихте ли представили накратко дружеството – кога е учредено и колко членове има?

PSK е организация, обединяваща полските специалисти по корозия. Основната цел на дружеството е да създаде платформа за комуникация между всички заинтересовани лица от тематиката ‘корозия и антикорозия’ - инвеститори, проектанти, контрольори по качестово, производствени предприятия за материали и оборудване, изпълнители, предприемачи, изследователи. Дружеството е създадено през 1991 г. с основни цели: интегриране на общността, представяне на членовете си и колективно намиране на решения по важни професионални проблеми. PSK има около 300 индивидуални членове и 30 компании.


2. Кои са основните Ви цели?
 • Разпространяване на знание за нови антикорозионни технологии посредством организиране и вземане на участие в технически и научни конференции и тематични изложения
 • Насърчаване на напредъка относно техническите разработки на методи и технологии за корозионна защита
 • Въвеждане на младите специалисти по корозия в дружеството чрез конкурси за най-добра докторска, магистърска, инженерна или бакалавърска дисертация. Тематиката на изследванията обхваща антикорозионна защита на метали, бетон, полимерни и дървени повърхности. Приемаме доклади по следните примерни теми: устойчиви на корозия материали, защитни покрития, електрохимична и инхибиторна защита, изследвания за корозията, аспекти на опазването на околната среда, правни въпроси, проектантски въпроси, др. Наградите се осигуряват от Комитет вкл. представители от университети, индустрията и Полското корозионно дружество.
 • Участие в международни изследователски проекти - например в инициативата CORNET, "Ново поколение цинкови грундове с подобрена антикорозия, приложение и екологични свойства", "Разходно-ефективни биополимерни вътрешни покрития"


3. Полското дружество по корозия (PSK) е член на Европейската федерация по корозия (EFC).
С кои други организации поддържате сътрудничество?


PSK поддържа ползотворно сътрудничество с международни организации като Световната организация за корозия, Европейската федерация по корозия, NACE International и много други полски институции като: Полската камара на стоманените конструкции, Полското дружество за галванизация, Полския институт за пътно-мостови изследвания, Институт по полимерни материали и пигменти, Институт по строителна техника и др.
Повишаването и подобряването на специфичните умения и знания за интензивното използване на нови ефективни методи за борба с корозията на всички специалисти в сектора се извършва чрез активно предлагане на обучителни курсове, сертификация на персонала, международен обмен.
Активното участие в Европейската федерация по корозия бе причина да се възложи на Полското  дружество по корозия организирането на годишната европейска конференция Eurocorr, която ще се проведе в Краков от 9 до 13 септември 2018 г.

4. Какъв е броят на фирмите в Полша, които се занимават с предотвратяване на корозия? Търсят ли те партньори от Югоизточна Европа?

Не сме изготвяли такава статистика, но имаме представители на почти всички световни производители на бои и лакове. Същото важи и за производителите на оборудване за изпитания и приложения. Най-голямата група включва стоманодобивните фирми, които също така работят в сферата на антикорозионната защита, както и фирми, извършващи антикорозионни дейности. Във всички тези групи имаме компании от чужбина и аз съм сигурна, че на огромния полски пазар има място за всеки, който предлага ефективни антикорозионни решения.

5. Как се развиват технологиите и методите за предпазване от корозия в Полша?

Има индустриални браншове, които имат свои собствени предписания и практики в антикорозионната област, напр. пътната и мостова инфраструктура, електропреносна мрежа. Останалите работят по различни спецификации. Смятам, че е изключително важно споделянето на опит и практики в тази сфера между европейските държави. Въвеждат се нови материали съобразно Европейските стандарти или местната документация, базирана на европейските правила.
Институтът за изследване на пътищата и мостове в продължение на 20 години провежда курсове по корозионна защита. Курсове за инспектори се провеждат от FROSIO и NACE. Считам също така, че в сътрудничество с другите европейски държави следва да бъдат въведени курсове за европейски инспектори.
Обща цел трябва да ни бъде широкото разпространение на осведомеността за възможностите и икономическите предимства, съществуващи в рамките на процедурите за контрол на корозията.

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: