Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016

Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 

Замърсяване с пластмаса, акселератор за иновации, инвестиции, предприемачество, благоприятни  възможности, добри решения… Какво свързва тези толкова парливи теми в скоростно развиващия се, технологичен и глобализиращ се свят? С лекцията си и в краткото интервю след нея ни разказа за това Даниела Русо, основател и главен изпълнителен директор на американската компания Think Beyond Plastic. Тя прекоси океана, за да представи пред гостите на конференцията Save the Planet новаторските идеи и добрите практики на компанията, да посочи на предприемачите прости пътища за достигане на големи цели, като опазването на планетата, и най-вече да зареди публиката с ентусиазъм и увереност, че новаторският и предприемачески дух трябва непрекъснато да се подкрепя и насърчава, за да вървим към по-добро бъдеще.

Защо борба точно против замърсяването с пластмаси?
    Ние разглеждаме замърсяването с пластмаса като неоползотворена възможност за иновации и инвестиции. Пред последните 50 години производството на пластмаси в света нарасна неимоверно, което доведе до акумулиране на огромни количества пластмасови отпадъци. Замърсяването с пластмаси е сигнал за слаби управленски решения на глобално ниво и за слабости в процесите на рециклиране, производство и проектиране, и представлява технологично предизвикателство, свързано със социалната справедливост. Да преборим замърсяването на океаните с пластмаси, например, е стратегическа цел заради стратегическото значение на океаните за живота на нашия общ дом – планетата Земя.

Къде в замърсяването с пластмаси се крият, според вас, благоприятни икономически възможности?
    Да говорим с цифри. Само за последните 20 години светът е консумирал  (произвел и ползвал) повече пластмаси, отколкото за целия ХХ век.  Конвенционалното производство на пластмаси днес гълта около 500 милиарда долара годишно. Това е най-бързо разрастващият се сегмент, като над 50% от пазара е зает от пластмасите за еднократна употреба – пластмасови бутилки, капаци, чаши, прибори, пазарски торбички и др. Към тази цифра „допринасят“  медицинските продукти, селското стопанство, строителството и транспорта. Тези сегменти са отговорни и за едни от най-големите икономически щети, свързани със замърсяването с пластмаси: негативни промени в екосистемите, управление на отпадъците, и здравето на хората. За наша радост този проблем постепенно фокусира тревогите на потребителите, обществото и големите компании. Компаниите, които не спазват екологичните стандарти са обект на съдебни процеси, икономически санкции и увреден имидж.  Компании като Лего, МакДоналдс, Дънкин Донътс и др., наскоро обявиха, че започват да изтеглят от употреба пластмасите за еднократна употреба, с което показват загриженост към проблема и стремеж да открият алтернативи. Но все още няма достатъчно алтернативи.

Как компанията Think Beyond Plastic адресира този проблем?
    Ние насочваме иновации към „горещите точки“ в замърсяването с пластмаси, там където консумацията е най-висока, а проблемите на пазара са най-големи: еднократни пластмасови продукти и опаковки, пластмасови медицински материали, микрочастици, пластмаси в хранително-вкусовата промишленост и опаковките, търговията на дребно, козметиката, строителството, транспорта и селското стопанство. Иновациите ще доведат до:

 • Създаване на нови материали – нетоксични, екологични, напълно биоразградими  алтернативи
 • Нови производствени процеси, които да се справят с необходимия огромен обем от нови материали
 • Нов дизайн на продуктите, в съответствие с принципите на кръговата икономика.


Как успявате в тези начинания?
   Трябва да подчертая, че конвенционалните производители на пластмаси търсят алтенативи във възобновяеми и биопластмаси, но са много бавни в тези свои усилия. Така статуквото става непроменено, на практика реални иновации няма или са съвсем малко. Ние сте стремим да реализираме иновации, които разбиват статуквото, което е свързано с поемането на рискове, с гъвкавост и експериментиране с нови технологии. Ние всъщност изваждаме иновациите от лабораториите и ги насочваме към големи производствени мощности, така че да се получат конкуреноспособни цени. Целта ни е да премахнем бариерите пред навлизането на пазара, които са високи в този сектор.

Как идентифицирате иновациите или компаниите, които представят такива решения? Как ги оценявате?
    Всъщност ние сме инкубатор и акселератор на иновации, от което следва развитието на нови компании, откриване на нови работни места, нови пазарни ниши и въможности.  Развили сме стратегически партньорски отношения с академични научно-изследователски лаборатории, глобални иновационни и предприемачески хъбове. Имаме достъп до базата данни на I-Bridge с десетки хиляди иновации от технологичните звена на академични институции. Ние търсим:

 • Иновации в материали – с фокус върху наночастици, наноцелулоза, стъкло, нетоксични пластмаси, новаторско използване на селскостопански отпадъци, иновации в биоразградимост, екологичност и пр.
 • Иновации в производството – с фокус върху инжекционното формоване и екструзията на целулоза и сухи отпадъци от захарна тръстика/цвекло
 • Иновации в дизайна – с фокус върху модели за повторна употреба, с принципите на кръговата икономика, и употребата на нетоксични химикали
 • Иновации в рециклирането – с фокус върху превенция, поощрения, измеримо увеличение на събирането и управлението на отпадъчни материали  и реализиране на добавена стойност от отпадъците.


Как реализирате този инкубатор и акселератор на иновации и предприемачество?
    Ние осигуряваме достъп до възможности за инвестиции за предварително подбрани фирми.  Два пъти годишно организираме акселератор по иновации или т.нар. мастър класове по създаване на фирми с фокус върху замърсяването с пластмаси. Поддържаме  годишна програма за Предизвикателства в иновациите и Състезание по иновации за най-добри идеи, иновации и фирми, които намаляват замърсяването с пластмаси. Подпомагаме инвеститорите, като им осигуряваме надлежна проверка, възможности за преки или съвместни инвестиции. Създадохме фонд за иновации, Think Beyond Plastic Innovation Fund – микрофонд, който всяка година осигурява начални инвестиционни възможности за 14 нови компании. Имаме и фонд за проследяване на иновациите, Follow-on Fund.

Какво Ви доведе в България отново?
    Само физически съм била далеч от България. Няма „отново”. Сърцето ми е тук. А сега сме тук, за да намерим иновация в Бьлгария, като основем центьр за иновативни идеи и материали, най-вече защото в тази част на света има много био-материали, които се изгарят, а могат да се използуват за алтернативи на пластмасата. Тук има много талантливи и образовани хора, специалисти,  новатори и предприемачи в и извън академичните среди. Те може да бъдат обучавани и подпомагани да развиват идеите си и самите те да обучават ново поколение предприемачи, отдадено на работата и проблемите на околната среда и обществото.  Надявам се в най-скоро време да се срещнем отново.
    Запознайте се с нас на http://www.thinkbeyondplastic.com.

 

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: