Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016

2016-05-03 15:18:59

Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 

Замърсяване с пластмаса, акселератор за иновации, инвестиции, предприемачество, благоприятни  възможности, добри решения… Какво свързва тези толкова парливи теми в скоростно развиващия се, технологичен и глобализиращ се свят? С лекцията си и в краткото интервю след нея ни разказа за това Даниела Русо, основател и главен изпълнителен директор на американската компания Think Beyond Plastic. Тя прекоси океана, за да представи пред гостите на конференцията Save the Planet новаторските идеи и добрите практики на компанията, да посочи на предприемачите прости пътища за достигане на големи цели, като опазването на планетата, и най-вече да зареди публиката с ентусиазъм и увереност, че новаторският и предприемачески дух трябва непрекъснато да се подкрепя и насърчава, за да вървим към по-добро бъдеще.

Защо борба точно против замърсяването с пластмаси?
    Ние разглеждаме замърсяването с пластмаса като неоползотворена възможност за иновации и инвестиции. Пред последните 50 години производството на пластмаси в света нарасна неимоверно, което доведе до акумулиране на огромни количества пластмасови отпадъци. Замърсяването с пластмаси е сигнал за слаби управленски решения на глобално ниво и за слабости в процесите на рециклиране, производство и проектиране, и представлява технологично предизвикателство, свързано със социалната справедливост. Да преборим замърсяването на океаните с пластмаси, например, е стратегическа цел заради стратегическото значение на океаните за живота на нашия общ дом – планетата Земя.

Къде в замърсяването с пластмаси се крият, според вас, благоприятни икономически възможности?
    Да говорим с цифри. Само за последните 20 години светът е консумирал  (произвел и ползвал) повече пластмаси, отколкото за целия ХХ век.  Конвенционалното производство на пластмаси днес гълта около 500 милиарда долара годишно. Това е най-бързо разрастващият се сегмент, като над 50% от пазара е зает от пластмасите за еднократна употреба – пластмасови бутилки, капаци, чаши, прибори, пазарски торбички и др. Към тази цифра „допринасят“  медицинските продукти, селското стопанство, строителството и транспорта. Тези сегменти са отговорни и за едни от най-големите икономически щети, свързани със замърсяването с пластмаси: негативни промени в екосистемите, управление на отпадъците, и здравето на хората. За наша радост този проблем постепенно фокусира тревогите на потребителите, обществото и големите компании. Компаниите, които не спазват екологичните стандарти са обект на съдебни процеси, икономически санкции и увреден имидж.  Компании като Лего, МакДоналдс, Дънкин Донътс и др., наскоро обявиха, че започват да изтеглят от употреба пластмасите за еднократна употреба, с което показват загриженост към проблема и стремеж да открият алтернативи. Но все още няма достатъчно алтернативи.

Как компанията Think Beyond Plastic адресира този проблем?
    Ние насочваме иновации към „горещите точки“ в замърсяването с пластмаси, там където консумацията е най-висока, а проблемите на пазара са най-големи: еднократни пластмасови продукти и опаковки, пластмасови медицински материали, микрочастици, пластмаси в хранително-вкусовата промишленост и опаковките, търговията на дребно, козметиката, строителството, транспорта и селското стопанство. Иновациите ще доведат до:

 • Създаване на нови материали – нетоксични, екологични, напълно биоразградими  алтернативи
 • Нови производствени процеси, които да се справят с необходимия огромен обем от нови материали
 • Нов дизайн на продуктите, в съответствие с принципите на кръговата икономика.


Как успявате в тези начинания?
   Трябва да подчертая, че конвенционалните производители на пластмаси търсят алтенативи във възобновяеми и биопластмаси, но са много бавни в тези свои усилия. Така статуквото става непроменено, на практика реални иновации няма или са съвсем малко. Ние сте стремим да реализираме иновации, които разбиват статуквото, което е свързано с поемането на рискове, с гъвкавост и експериментиране с нови технологии. Ние всъщност изваждаме иновациите от лабораториите и ги насочваме към големи производствени мощности, така че да се получат конкуреноспособни цени. Целта ни е да премахнем бариерите пред навлизането на пазара, които са високи в този сектор.

Как идентифицирате иновациите или компаниите, които представят такива решения? Как ги оценявате?
    Всъщност ние сме инкубатор и акселератор на иновации, от което следва развитието на нови компании, откриване на нови работни места, нови пазарни ниши и въможности.  Развили сме стратегически партньорски отношения с академични научно-изследователски лаборатории, глобални иновационни и предприемачески хъбове. Имаме достъп до базата данни на I-Bridge с десетки хиляди иновации от технологичните звена на академични институции. Ние търсим:

 • Иновации в материали – с фокус върху наночастици, наноцелулоза, стъкло, нетоксични пластмаси, новаторско използване на селскостопански отпадъци, иновации в биоразградимост, екологичност и пр.
 • Иновации в производството – с фокус върху инжекционното формоване и екструзията на целулоза и сухи отпадъци от захарна тръстика/цвекло
 • Иновации в дизайна – с фокус върху модели за повторна употреба, с принципите на кръговата икономика, и употребата на нетоксични химикали
 • Иновации в рециклирането – с фокус върху превенция, поощрения, измеримо увеличение на събирането и управлението на отпадъчни материали  и реализиране на добавена стойност от отпадъците.


Как реализирате този инкубатор и акселератор на иновации и предприемачество?
    Ние осигуряваме достъп до възможности за инвестиции за предварително подбрани фирми.  Два пъти годишно организираме акселератор по иновации или т.нар. мастър класове по създаване на фирми с фокус върху замърсяването с пластмаси. Поддържаме  годишна програма за Предизвикателства в иновациите и Състезание по иновации за най-добри идеи, иновации и фирми, които намаляват замърсяването с пластмаси. Подпомагаме инвеститорите, като им осигуряваме надлежна проверка, възможности за преки или съвместни инвестиции. Създадохме фонд за иновации, Think Beyond Plastic Innovation Fund – микрофонд, който всяка година осигурява начални инвестиционни възможности за 14 нови компании. Имаме и фонд за проследяване на иновациите, Follow-on Fund.

Какво Ви доведе в България отново?
    Само физически съм била далеч от България. Няма „отново”. Сърцето ми е тук. А сега сме тук, за да намерим иновация в Бьлгария, като основем центьр за иновативни идеи и материали, най-вече защото в тази част на света има много био-материали, които се изгарят, а могат да се използуват за алтернативи на пластмасата. Тук има много талантливи и образовани хора, специалисти,  новатори и предприемачи в и извън академичните среди. Те може да бъдат обучавани и подпомагани да развиват идеите си и самите те да обучават ново поколение предприемачи, отдадено на работата и проблемите на околната среда и обществото.  Надявам се в най-скоро време да се срещнем отново.
    Запознайте се с нас на http://www.thinkbeyondplastic.com.

 

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия
 • Издание 2018:

  Под патронажа на:

  Стратегически партньор - Австрия


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

  Медиен спонсор:

  Официални медийни партньори:

   

  Официален хотел:


  ВИП компании: