Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Деница Илиева, изпълнителен директор на Българска фасилити мениджмънт асоциация
Българската фасилити мениджмънт асоциация е партньор на международното изложение и конференция за интелигентни градове Smart Cities от неговото основаване. Моля представете накратко основните цели и активности на асоциацията.


Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България. БГФМА играе жизнено важна роля в популяризиране и повишаване престижа на професията "Фасилити мениджър" в България и региона. Като активен член на EuroFM и IFMA, организацията участва и отганизира различни събития на международно ниво.
Сътрудничеството на Асоциацията с правителствени и местни власти дава на БГФМА възможността да участва в дискусията относно законодателни промени, касаещи професионалното управление на имоти, процеси, материални активи и инфраструктура.
Работейки в тясно сътрудничество с университети в страната, БГФМА участва в подготовката на бакалавърски и магистърски програми в областта на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта, а също така, осигурява като лектори изтъкнати ФМ бизнес лидери.
Асоциацията е успешен партньор в редица международни и местни проекти, които поставят акцент върху повишаване квалификацията и усъвършенстване компетенциите на ФМ професионалистите.

Сред стратегическите цели на БГФМА са:

 • Системно предоставяне на услуги, насочени към професионалното развитие и кариерно израстване на членовете на БГФМА.
 • Популяризиране и разясняване значението и ролята на фасилити мениджмънта -като професия и като сектор на икономиката.
 • Увеличаване броя на членовете на БГФМА и повишаване на авторитета и колективното влияние на асоциацията.
 • Ефективно да представлява и защитава интересите на членовете си пред изпълнителната и законодателната власт, както и неправителствения сектор.
 • Изграждане на организационна култура, основана на водещите ценности: иновативност, ангажираност, инициативност и лична отговорност.
 • Утвърждаване на БГФМА като ФМ информационен и ресурсен център в Югоизточна Европа.


Как смарт технологиите влияят на фасилити мениджмънт бизнеса?

Технологиите се превърнаха в ежедневна необходимост и това касае както работния ни цикъл, така и свободното ни време и нашите сгради, които отдавна не само ни подслоняват. Днес ние очакваме сградата да работи за нас, осигурявайки ни оптимално количество светлина, топлина и приятна температура без човешка намеса, както и да пести средства и да се намаляват вредните емисии за околната среда. Да управляваш и поддържаш сгради и условията в тях винаги е било времеемка и интензивна дейност за фасилити мениджмънт екипа, затова умните, „смарт“, сгради са едно позитивно развитие. Софтуерните ФМ системи интегрирани с други BMS програми предоставят високо ниво на усъвършенстван контрол в сградата, но една смарт сграда предлага и друго ниво на комфорт. Например, представете си сцена, в която вие влизате в сграда, вашата идентификационна карта се чете автоматично, като ви допуска вътре и ви изпраща текст с информация за мястото на срещата ви. Заседателната зала вече е осветена, с приятна температура, а сензори отчитат кога залата е празна и изключват тези функции, за да се пести енергия. Сензорите могат също да се използват за идентифирциране на свободни работни места и да информират резервационната система, когато някое от тези места е заето. Посредством смарт технологиите потенциала да се увеличи продуктивността за работещите и фасилити мениджмънт екипа е огромен.

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: