Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018


 

Моля, представете накратко акцентите на двете Ви презентации

Най-важното в първата ми лекция ще е суровият петрол и различните аспекти на неговото действие по отношение на корозията. Когато се работи със суров нефт, трябва да се вземе под внимание протичането на много процеси на разграждане вследствие на корозията – равномерно образуване на корозионен слой, корозия вследствие на надраскване, корозия под влияние на влага, напукване поради наличие на средата от киселинни газове и микробна активност. Най-важното от втората презентация е значителното подобряване на антикорозионната защита чрез добавяне на много малки количества легиращи елементи.

Моля, споменете най-новите разработки и методи за защита от корозия в тръбопроводи и резервоари за суров петрол

Най-новото достижение за защита на тръбопроводите за суров нефт е  използването на устойчиви на корозия материали, вътрешните покрития, подобряването на катодната защита в случай на подземни тръбопроводи и новите методи за инспекция.

Какви са предимствата на покритията от метална сплав върху стомана?

Сплавните покрития върху стоманата дават значителна защита в сравнение с необработената, боядисаната и поцинкованата стомана. Досега легиращите покрития се използват основно в строителството и домашните уреди. Прилагат се и в автомобилната промишленост (1,5% от пазара), като се очаква по-нататъшно нарастване на приложенията.

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: