Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

Интервю с г-н Мартин Василев, Управител на Керхер ЕООД - България.

Интервю с г-н Мартин Василев, Управител на Керхер ЕООД - България.
 
Като изобретател на водоструйката днес Kärcher е световен пазарен лидер, Моля, представете ни предлаганите от фирмата машини и уреди, техните преимущества.


Духът на откривателство и иновативното мислене отличават Керхер още от самото начало. Предприятието е основано през 1935 г. от Алфред Керхер. По този начин той е имал възможността сам да реализира идеите си в сферата на подгряващата техника, които по това време излизат извън стандартните рамки, и в последствие да ги реализира на пазара. С разработката на първата европейска пароструйка през 1950 г. е поставено началото на развитието на най-големия в света производител на почистваща техника.Към момента Керхер има собствени дъщерни дружества в 60 страни и се представлява в общо 100 страни на планетата.

В професионалното почистване е необходимо да се извършват множество различни задачи, всяка от които с индивидуални изисквания, тях Керхер решава безпроблемно чрез своите уреди. За малки и големи фирми, за промишлени предприятие, гастрономи и супермаркети, за градината и за селскостопанския двор - Керхер ще Ви предложи вярното решение за трайно почистване с грижа към природната среда. Предлагаме популярните професонални пароструйки; водоструйки и метачни машини и множество други ефективни и енергоспестяващи уреди за почистване.

Уредите от категорията „Дом & Градина” обхващат по-малки почистващи уреди, в сравнение с тези от категория „Професионални уреди”. Частта за градината включва предимно напоителни системи, работещи ефективно и ефикасно с пестене на ресурсите. Със своите продукти Керхер се стреми да предложи винаги подходящото решение в процесите, свързани с почистването. Вероятно с най-голяма популярност от всички уреди на Керхер се ползва водоструйката на Керхер. Наред с нея, обаче, в категорията „Дом & градина” компанията предлага множество други почистващи уреди, като парочистачката, например, или уреда за почистване на прозорци.

Бихте ли ни запознал със сферите им на приложение – за какъв тип предприятия са оптимално решение?

Професионалните продукти, които се предлагат от компанията са с най-разнообразно приложение във всички сфери на производството и услугите. Ние предлагаме водоструйки със студена и гореща вода, прахосмукачки и мултифункционални смукачки, подопочистващи машини, уреди за почистване на текстил, метачни машини, комунална техника, автоматични и ръчни системи за измиване на МПС, оборудване за пречистване на вода, парочистачки и парни екстрактори, машини за почистване със сух лед, диспенсъри за вода, както и разнообразни аксесоари и препарати за тях.

Къде намират приложение почистващите препарати на Kärcher и кое е най-характерното за тях?
 

По браншове:

 • Автомобилна индустрия - Керхер предлага концепции за почистване, които отговарят на специалните изисквания на автокъщи, сервизи и бензиностанции.
   
 • Строителство - Професионални уреди, които са в състояние да се справят с различните проблеми при почистването в строителната индустрия и занаятчийството
   
 • Почистване на сгради - Новаторски продукти, които гарантират най-висока степен на чистота, ефективност и лесно изпълнение при почистването на сгради и фасади.
   
 • Здравеопазване - Професионални и ефективни системи за почистване на болници, които свързват перфектната хигиена със здравословната икономичност.
   
 • Хотелиерство и туризъм - Професионални системи за почистване за дългосрочно управление на хигиената в хотелиерството и ресторантьорството.
   
 • Индустрия - Опитен партньор, на който може да се разчита при извършване на всички задачи, свързани с индустриалното почистване.
   
 • Селско стопанство - Новаторски уреди на Керхер и концепции за почистване, с които ще се справите с множеството изисквания на селското стопанство.
   
 • Публични услуги и комунална техника - Машини за почистване, които дават възможност за ефективно почистване в публичната сфера и гарантират максимална чистота.
   
 • Търговия на дребно - Нашите решения за чистота и ред в търговски центрове. магазини за продажба на дребно и едро.
   
 • Логистични центрове - Новаторски технологии за почистване за логистични центрове и предлаганите за тях услуги.

Кое е най-новото в продуктовата ви гама?

Основен фокус за Kärcher през 2016 беше дигитализацията - сред новите продукти развити и представени на пазара бяха различни дигитални услуги, като например управлението на парка за строителни компании. Компанията игра водеща роля при дигитализацията и в сегмента на уредите за крайния потребител: беше представен, например, прототип на автомат за напояване, който се управлява чрез мобилно приложение. Паралелно с развитието на иновациите през последната година Kärcher направи сериозни инвестиции в нови и съществуващи локации с цел осигуряване на дългосрочен растеж. Към момента семейната компания има отворени близо 600 Kärcher центъра по целия свят.

Какво предвиждате да представите на изложението CleanExBg и с какви специалисти желаете да осъществите контакт?

Всеки, който има специфичен проблем за почистване, както и фирми специалисти в сградно и офис обслужване. А това, което ще представим на изложението – заповядайте на място за да се запознаете.


 

 

 

 

 

Още от секцията " Почистване и Хигиена
Машини и Препарати" :

Медиен спонсор: