Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България

Покажи Страниците
2016-12-12 16:12:50

От създаването си през 2008 г. в България, Филтър ООД предлага висококачествени решения в сферата на дейности, свързани с производствените процеси, които изискват електрическа и топлинна енергия под формата на пара, топла и студена вода, термично масло или горещ въздух. Намалява разходите и постига максимална оперативна ефективност. Гарантира висока ефективност и дълъг живот на оборудването, което обезпечава рентабилността на инвестицията на клиента.

Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България.

Г-н Костадинов, Филтър започва своето развитие през 1992. Разкажете ни как се разрасна фирмата през годините.


Групата Филтър е основана през 1992 г. в Естония и оттогава се е разраснала до компания с дъщерни дружества в Латвия, Литва, Русия, Беларус и България.
Учредява дружества в Латвия и Литва през 1994, в Беларус – през 2004, в България – през 2008. През 2009 ФИЛТЪР придобива две руски компании: ZAO HyXo в Москва и ZAO Vapor в Санкт Петербург. В момента Филтър разполага с общо 14 офиса в 6 държави. Общо 230 души работят в групата.

Какви услуги предлагат дружествата от групата Филтър?

Предметът на дейност на фирмата е свързан с цялостни инженерингови решения за изграждане и поддръжка на:

- Когенерационни инсталации с газoви двигатели GE Jenbacher (природен газ, биогаз, дървесен газ и др.);
- Котелни централи за производство на пара и топла вода;
- Системи за водоподготовка;
- Охладителни кули и флуидни охладители от SPX, САЩ;
- Горелки, управление на горивен процес, енергоефективни решения;
- Помпи, арматура, топлообменници и др.
 

Всички комбинирани топло и електроцентрали, построени от групата дружества Филтър, са инженерни решения, разработени по отношение на индивидуалните изисквания на всеки клиент. Дайте пример за наскоро изградена централа.

Фирмата работи по изграждането на нови инсталации и поддръжка на съществуващи такива с много от оранжериите в страната, топлофикационните дружества и някои предприятия от индустрията. Сред нашите клиенти са: „Загорка“ АД, „Веолия Енерджи Варна" ЕАД, „Топлофикация - Враца“ ЕАД, „Топлофикация София“ АД – ТР „Земляне“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Оранжерии Кресна“ и други.

 Дружествата от групата Филтър имат продължително и успешно сътрудничество с водещи световни производители на енергийно оборудване. На кои фирми сте оторизирани представители и сервизни партньори?

Филтър ООД е оторизиран дистрибутор и сервизен партньор на:
-    GE Jenbacher (Австрия)
-    Autoflame Engineering Ltd. (Великобритания)
-    SPX Cooling Technologies (САЩ)
-    Clayton (Белгия)

и редица европейски производители на компоненти, приложими в когенерационните инсталации и индустриално оборудване.

От кои браншове са клиентите Ви в момента и в кои сектори бихте желали да разширите контактите си?

Наши клиенти са предприятия от индустрията и енергетиката, болници, общини, търговски, жилищни и спортни комплекси. По-големи клиенти на фирмата са: Веолия Енерджи Варна ЕАД, Софийска Вода АД, Топлофикация София ЕАД, Топлофикация Разград ЕАД, Топлофикация - Враца ЕАД, Загорка АД, Ди Ес Смит България АД, Оранжериен Комплекс на АЛТ КО АД, Фабрика за ГФП/ Кнауф България ЕООД и др.
 

 

 


Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo