Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE

Интервю с  г-жа Angela Thaller, REDWAVE

По традиция Австрия е силно представена на изложбата Save the Planet. Тази година приветстваме сред изложителите REDWAVE, подразделение на BT-Wolfgang Binder GmbH. Моля, дайте ни повече информация за дейността на фирмата. Какви решения предлагате за обработка и рециклиране на отпадъци?


Предлагаме: РЕШЕНИЯ за РЕЦИКЛИРАНЕ и ОБРАБОТКА на ОТПАДЪЦИ и СЕНЗОРНО БАЗИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ за СОРТИРАНЕ
REDWAVE предоставя новаторски и икономични сортировъчни инсталации за рециклиране, както и съоръжения до ключ за третиране на отпадъци. Освен това, REDWAVE е водещ производител на сензорно-базирани машини за сортиране с надежден индустриален дизайн. Те се характеризират с висока селективност за няколко вида материали за рециклиране. Това води до висок добив на чисти фракции. REDWAVE работи в страни по целия свят, а седалището й е в Австрия.  Фирмата поддържа офиси в Германия, Китай и САЩ.

Моля, разкажете ни за вашата оптична технология за сортиране. Какво я прави иновативна и печеливша?

REDWAVE е вашият надежден партньор за печеливши решения в индустрията за рециклиране и третиране на отпадъци! Нашите модерни машини за оптично сортиране и цялостните решения за рециклиране и третиране на отпадъци, дават максимална печалба за вашата фирма.
Сортировъчните машини и комплексните сортиращи инсталации на REDWAVE работят успешно по целия свят от много години. Напредък чрез техническия прогрес!

Сензорно-базирани машини за сортиране & цялостни решения за рециклиращата и обработваща отпадъци  индустрия:

 • Смесено стъкло, пластмаси, хартия
 • Сортиране на метални отпадъци
 • Смесени твърди битови отпадъци (ТБО)
 • Съоръжения за оползотворяване на еднородни материали
 • Гориво, получено от отпадъци
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
 • Сортиране на дървесни отпадъци
 • Съоръжения за Механично биологично третиране (МБТ) на отпадъци
 • Online система за контрол на качеството
   

Каква е най-новата ви разработка и как тя може да намери приложение на пазара в Югоизточна Европа?

ПОСЛЕДНАТА ИНОВАЦИЯ:
REDWAVE МАШИНА ЗА СОРТИРАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕНТГЕНОВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ

REDWAVE е световен пазарен лидер в сферата на  сензорно базираните технологии за сортиране  с използване на рентгенова флуоресценция в рециклиращата индустрия!
В резултат на процеса на сортиране се получават метални фракции с висока чистота.  Базирайки се на сегашните приходи по отношение на възстановените метали от сортирането на ZORBA /смес от настъргани и предварително обработени цветни метали за скрап/, изплащането на стойността на сортировъчната машина, включително разходите за труд и експлоатационните разходи, ще бъде осъществено за по-малко от една година. Приложимостта на технологията с рентгенова флуоресценция е многостранна и не се ограничава до един клас материали или само до едно приложение. В сравнение с други технологии, при тази технология влагата, оцветяването и повърхностното замърсяване, не оказват значително отрицателно въздействие върху идентифицирането на отделните компоненти.

Кого искате да поканите да посети вашия щанд и какво ще представите в София?

Тъй като ние предоставяме решения и изграждаме инсталации в областта на рециклирането и третирането на отпадъци, каним на нашия щанд всички посетители, желаещи да получат ефективни решения  за своите индивидуални проекти в тази сфера

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: