Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE

2017-02-06 10:33:50

Интервю с  г-жа Angela Thaller, REDWAVE

По традиция Австрия е силно представена на изложбата Save the Planet. Тази година приветстваме сред изложителите REDWAVE, подразделение на BT-Wolfgang Binder GmbH. Моля, дайте ни повече информация за дейността на фирмата. Какви решения предлагате за обработка и рециклиране на отпадъци?


Предлагаме: РЕШЕНИЯ за РЕЦИКЛИРАНЕ и ОБРАБОТКА на ОТПАДЪЦИ и СЕНЗОРНО БАЗИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ за СОРТИРАНЕ
REDWAVE предоставя новаторски и икономични сортировъчни инсталации за рециклиране, както и съоръжения до ключ за третиране на отпадъци. Освен това, REDWAVE е водещ производител на сензорно-базирани машини за сортиране с надежден индустриален дизайн. Те се характеризират с висока селективност за няколко вида материали за рециклиране. Това води до висок добив на чисти фракции. REDWAVE работи в страни по целия свят, а седалището й е в Австрия.  Фирмата поддържа офиси в Германия, Китай и САЩ.

Моля, разкажете ни за вашата оптична технология за сортиране. Какво я прави иновативна и печеливша?

REDWAVE е вашият надежден партньор за печеливши решения в индустрията за рециклиране и третиране на отпадъци! Нашите модерни машини за оптично сортиране и цялостните решения за рециклиране и третиране на отпадъци, дават максимална печалба за вашата фирма.
Сортировъчните машини и комплексните сортиращи инсталации на REDWAVE работят успешно по целия свят от много години. Напредък чрез техническия прогрес!

Сензорно-базирани машини за сортиране & цялостни решения за рециклиращата и обработваща отпадъци  индустрия:

 • Смесено стъкло, пластмаси, хартия
 • Сортиране на метални отпадъци
 • Смесени твърди битови отпадъци (ТБО)
 • Съоръжения за оползотворяване на еднородни материали
 • Гориво, получено от отпадъци
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
 • Сортиране на дървесни отпадъци
 • Съоръжения за Механично биологично третиране (МБТ) на отпадъци
 • Online система за контрол на качеството
   

Каква е най-новата ви разработка и как тя може да намери приложение на пазара в Югоизточна Европа?

ПОСЛЕДНАТА ИНОВАЦИЯ:
REDWAVE МАШИНА ЗА СОРТИРАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕНТГЕНОВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ

REDWAVE е световен пазарен лидер в сферата на  сензорно базираните технологии за сортиране  с използване на рентгенова флуоресценция в рециклиращата индустрия!
В резултат на процеса на сортиране се получават метални фракции с висока чистота.  Базирайки се на сегашните приходи по отношение на възстановените метали от сортирането на ZORBA /смес от настъргани и предварително обработени цветни метали за скрап/, изплащането на стойността на сортировъчната машина, включително разходите за труд и експлоатационните разходи, ще бъде осъществено за по-малко от една година. Приложимостта на технологията с рентгенова флуоресценция е многостранна и не се ограничава до един клас материали или само до едно приложение. В сравнение с други технологии, при тази технология влагата, оцветяването и повърхностното замърсяване, не оказват значително отрицателно въздействие върху идентифицирането на отделните компоненти.

Кого искате да поканите да посети вашия щанд и какво ще представите в София?

Тъй като ние предоставяме решения и изграждаме инсталации в областта на рециклирането и третирането на отпадъци, каним на нашия щанд всички посетители, желаещи да получат ефективни решения  за своите индивидуални проекти в тази сфера

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: