Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ

 

 

 

  

Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина по повод Италианското колективно участие на SEE Save the Planet  2017

1. Уважаема г-жо Бруно, ИЧЕ София ще подкрепи участието на италиански фирми на предстоящото осмо издание на Международната Конференция и изложба ‘Save the Planet’ от 7 до 9 март 2017.  Моля Ви разкажете малко повече за Агенцията и основните й цели в България.  


ИЧЕ  е  италианската правителствена Агенция за насърчаване и интернационализация на италианските предприятия в чужбина -  Italian Trade Agency, която придружава и подпомага италиански фирми по пътя им към външни пазари, предоставяйки им реални услуги чрез мрежа от 65 офиса в 60 страни.

Популяризира имиджа на италианските продукти по света и отскоро се занимава с привличането на чуждестранни инвестиции. Агенцията е обект на правомощията и е под надзора на Министерството на икономическото развитие, съвместно с Министерството на външните работи и на международното сътрудничество.

Имаме офис в София от 1967 г., така че догодина ще се навършат 50 години от дейността ни в България – една дълга и стабилна дейност за промоция на Made in Italiy и на сътрудничество с български компании, икономически организации, асоциации. Всяка година даваме услуги на около 500 италиански фирми, интересуващи се от българския пазар и на около 300 български фирми, които  взимат участие в нашите инициативи.

През 2016 г. организирахме 25 инициативи в Италия и в България, с цел да насърчим сътрудничеството между двете страни. България, с нейната географска близост и с производствена структура, подобна на италианската, както и поради цяла поредица от фактори,  е  един лесно достъпен пазар, съобразен с особеностите на италианските МСП - многобройните запитвания и търсене на помощ, които получаваме всеки ден, доказват това.

2. Бихте ли представили накратко компаниите, които ще участват на колективния щанд на ИЧЕ - Италианска Търговска Агенция в рамките на Изложението за екология, управление на отпадъци и рециклиране’17 на Виа Експо. Моля посочете някои от продуктите и иновациите им.

На изложението ‘Save the Planet’ участваме за първи път с колективен щанд Италия. Организирали сме  шест италиански компании, които ще представя накратко. Каня български фирми и предприемачи от бранша да ни посетят и да се срещнат на място с техните управители или търговски директори, които ще пристигнат от Италия. Сигурна съм, че тези първи директни контакти ще доведат до по-нататъшно трайно сътрудничество.

Сред фирмите от щанд Италия са:

Ladurner Ambiente е водеща компания в третирането на отпадъци, по-специално в производството на енергия от отпадъци, в производство на твърди регенерирани горива (SRF), механично и биологично третиране, компостиране и анаеробно разграждане. Ladurner е активна и в проектирането на заводи за сортиране/ преработка на отпадъци.

Hydro Italia е фирма с дейност в областта на отпадъците, третиране на утайки, изгражда инсталации за анаеробно разлагане на отпадъци от агро- индустрията, включително на органичната фракция от  твърди битови отпадъци, за производство на електрическа/ топлинна енергия или биометан.

Idro Group  (Idrodepurazione) е специализирана  в анаеробно разлагане на утайки от пречиствателни станции, на органични франкции от битови отпадъци  и от агроиндустрията (производство на електроенергия,  биометан,  компост),  Работи и в областта на пречистването на питейни и отпадни води. Изгражда високотехнологични оранжерии.

Apiesse произвежда и продава селскостопански машини и линия от машини за тръбно силажиране и компостиране  в проветриви big bag чували  -  пълнене на мокри органични фракции, органична фракция от ТБО  за вентилиране в затворена среда и разлагане на масата до получаване на компост.

Ecoimpianti предлага широка гама от услуги и дейности, свързани с опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите, с обезвреждане на отпадъците и с опазване на земята и почвата, развива активна дейност в областта на възобновяемите енергийни източници - фотоволтаична енергия, производството на енергия от биогаз както от сметищен, така и газ от анаеробни процеси. Проектира, изгражда и експлоатира инсталации за третиране на отпадъци.

CAF е разработила проект за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми чрез пиролиза с микровълнова технология.

3. Какви възможности за съвместна реализация на проекти между български и италиански компании предлагат ОП „Околна среда” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”? Върху какво трябва да се фокусира страната ни, за да привлича по-успешно италиански инвестиции в области като екология  и управление на отпадъците?

Има широки възможности за реализирането на съвместни проекти и началото би могло да бъде поставено именно по време на изложението Save the Planet. Опазването на околната среда е от първостепенно значение както в Италия, така и в България. Оперативните  програми на страната ви, не само „Околна среда”, а и „Иновации и конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони, ясно определят приоритетните теми за страната ви.   

Партньорство между компании от нашите две страни в разработването на проекти за управление на отпадъците без съмнение ще спомогне за превръщането на икономиката ни в зелена и устойчива икономика. В Италия рециклирането се превръща в основна дейност  за осъществяването на идеята за кръгова икономика: годишно над 15 милиона тона отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, дърво, органични материи биват трансформирани в 10,6 милиона тона суровини за повторна употреба.

Освен това, италианските фирми имат натрупан опит в оползотворяването на възобновяемите биологични ресурси в земеделието и в третиране на органична фракция от битовите отпадъци. Италия се превръща във водеща страна в областта на оползотворяване на биогаз, сектор, в който през последните 6 години бяха построени близо 1.300 инсталации. Считам, че България е поела в правилната посока, предвид мерките, предвидени в ОП Околна среда и финансовите средства, насочени към общините за изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъците и за компостиращи инсталации.
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: