Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД

БалБок Инженеринг АД  ще представи своята дейност по третиране на флуорирани парникови газове на Save the Planet 2015

Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор


Добра новина е, че около 35% от гражданите у нас имат вече изградено „зелено мислене".  Те осъзнават своята отговорност, информират се и предприемат реални действия за намаляване количествата отпадъци и тяхното рециклиране.

Българското законодателство класифицира видовете отпадъци в 15 категории. Повечето от тях подлежат на рециклиране, в следствие на което се генерират нови материални потоци.

Опасните отпадъци са една от застъпените теми в „Save the Planet“ 2015. В случай на тяхното неправилно управление те носят огромен риск за човешкото здраве и околната среда.

В традиция се превърна участието на БалБок Инженеринг в изложението. Г-жа Ралица Ангелова ще ни разкаже за бъдещите планове на компанията и нейните инициативи, свързани със събирането и обезвреждането на опасните отпадъци.

 


 

 

 

 

 

Г-жо Ангелова, Вашата компания отново ще участва на „Save the Planet“ 2015. Какво смятате да представите на изложението? Моля, опишете накратко новите Ви инициативи.

Представянето на БалБок Инженеринг на изложението през 2015 г. ще съдържа няколко акцента. Първият е свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества –хладилни агенти като R22, тетрахлорметан, халони и др. във връзка със забраната за употребата и/или пускането им на пазара. Продължаваме, разбира се, да извършваме дейности и с други опасни отпадъци от производствените предприятия в България. Съществена част от  работата на дружеството е консултантската дейност. Към нея добавяме и професионалното обучение на специалисти по управление на опасни отпадъци. На всички, за които това представлява интерес, ще представим различните възможности за обучение при нас.

На 23, 24 и 25 организирате кампания в Пловдив. Кои са локациите и какви опасни отпадъци ще събирате?

За наша радост вече не само столичани могат да изхвърлят опасните си отпадъци правилно – т.е. разделно от битовите отпадъци. През пролетта проведохме тридневна кампания с община Пловдив, през юни такава имаше и в Шумен. През октомври се провеждат още две - от  20 до 22 октомври в Сливен и от 23 до 25 октомври отново в Пловдив. Местата за разполагане на мобилния пункт в Пловдив са следните:

23.10.2014 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Западен“, на паркинга на ул. „Равнища” до параклиса „Св. Троица” и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Северен“, на кръстовището на ул. „Победа“ и ул. „Димитър Стамболов“, в близост до автогара „Север“ и магазин „Лидъл“.

24.10.2014 г. (петък) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Тракия“, ул. „Съединение“, до ДКЦ V - Пловдив и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Източен“, ул. „Лев Толстой” № 2.

25.10.2014 г. (събота) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Южен“, продължението на бул. „Македония” срещу магазин „Лидъл” и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Централен“, паркинга зад ресторант „Стадиона”.

В групата на опасните отпадъци, образувани в бита, попадат: лаково-бояджийски материали, лепила и адхезиви, живак и живаксъдържащи термометри и др. прибори, препарати от битовата и строителната химия, както и пестициди и други препарати за борба с вредители, киселини, основи, фотографски материали и не на последно място – старите лекарства.  Опаковките, съдържащи остатъци от такива вещества, също са в групата на опасните отпадъци.

С какво са свързани Вашите планове в близко бъдеще?

След подписването на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой през 1987 г., се прилагат сериозни мерки в световен мащаб. Актуалните данни сочат, че се наблюдава трайна тенденция на възстановяване на концентрацията на озон, който при сегашните темпове на възстановяване би достигнал естественото си ниво към 2050 г.  Най-близките ни планове са свързани с това, БалБок Инженеринг да допринася активно с дейността си за тази позитивна статистика.

Успехът ни в разработването и прилагането на Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община ни подтикна да предложим такива системи и на останалите общини в страната. Ние ще продължим да работим за правилното третиране на всички опасни отпадъци от промишлеността и от бита, без значение колко трудно е това.

 
         
Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Издание 2020

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: