Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с г-жа Улрике Щрака, ръководител на Advantage Austria София (Австрийско посолство – търговски отдел) по повод 10-тото Австрийско участие в изложенията ЕЕ & ВЕИ, Save the Planet (енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци
През годините Австрия е най-големият инвеститор в България. С какво страната ни привлича австрийските предприемачи в областите на устойчивата енергия и оползотворяването на отпадъците?

 • Добрите природни дадености за производство на зелена енергия (продължително слънцегреене, вятърен потенциал по Черноморието, богатството на водни ресурси).
 • През последните години добри преференциални тарифи
 • Необходимостта от инвестиции в сектора Управление на отпадъци, тъй като България като член на ЕС има конкретни ангажименти.
 • Австрийската промишленост в тези области е много напреднала благодарение на строгите закони за околната среда, които Австрия въведе на ранен етап.


Кои са основните характеристики, които отличават производството на зелени и енергийно ефективни технологии в Австрия от тези на другите страни от ЕС?

 • Австрия произвежда 60% от енергията си от вода, което я поставя на първо място в тази област.
 • През 2012 г. бе въведен нов закон за инвестиране в зелена енергия, който помогна производството й да нарасне.
 • До 2020 г. Австрия си постави за цел да произвежда 85% от енергията си от възобновяеми източници. Така ще заеме водеща позиция в Европа.
 • Поради строгите закони за опазване на околната среда технологиите са с много високо качество.
 • У нас доминират малките и средни предприятия, които са заели тази пазарна ниша.
 • Много висок е процентът на научноизследователска и развойна дейност в сектора на зелените технологии.
 • Австрийските фирми са силно ориентирани към индивидуални решения, отговарящи на потребностите на клиентите.


Според Вас кои са факторите, които биха направили България по-привлекателно място за австрийските инвестиции в секторите Екология и биоенергия?

 • Прозрачност, политическа стабилност и адекватно законодателство
 • Съответствие с европейските стандарти за изпълнение на проекти (качество срещу цена).
 • Австрийските инвеститори искат да работят в условия на предвидима икономическа среда и на върховенство на закона. Това означава, че регулациите трябва да бъдат въведени съобразно средносрочното и дългосрочното планиране. Правилата трябва да се прилагат еднакво за всички, а обществените поръчки трябва да бъдат по-прозрачни. Австрийските инвеститори отдават голямо значение на качествената инфраструктура като пътища, тръбопроводи и др. Това е нещото, което би ги привлякло да работят в България.


2018 отмина - бихте ли ни казала с какво тази година беше по-добра и по-различна за дейността на Advantage Austria София.

 • Първа пресконференция, на която се представи "Общ обзор на австрийските инвестиции".
 • Австрийският президент посети България през май и Advantage Austria организира бизнес среща между австрийския и българския президент.
 • Силно българско участие в Българо – австрийски бизнес форум на тема: „Транспортна инфраструктура“
 • Стартирахме първите три уебинара (онлайн събития за зрители директно от Австрия).
 • Подкрепихме над 700 австрийски компании през 2018 г. за дейността им в България и предоставихме на 600 български фирми различни услуги.
 • България участва в конгреса "Future of Building" във Виена, който включваше теми като енергийна ефективност и ВЕИ.
 • Австрия и България имаха водеща роля през 2018 г. в рамките на ЕС, тъй като двете председателстваха Европейския съвет. Това даде по-голяма популярност на двете страни и на изявите на Advantage Austria.
Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: