Интервю с Marina Doubell от INNOVA

Покажи Страниците
2017-01-09 10:57:15

Интервю с Marina Doubell от INNOVA

INNOVA е основана през 1989 г., специализира в областта на сателитното наблюдение на Земята. Основната технология за дистанционно наблюдение, с която работи компанията, е обработката на сателитни снимки, придобити със Synthetic Aperture Radar (SAR), използвани в различни приложения, предимно за мониторинг и контрол на територията.

През последните години компанията разшири своята дейност чрез разработване на услуги и приложения в сектора на Infomobility /информационна мобилност/ , и по-конкретно в системи, базирани на GPS сателитна навигация и GALILEO. В този контекст, дейността на дружеството се базира на използването на сателитната навигация,  интегрирана с други технологии (например RFID, мобилни приложения) за предоставяне на специализирани услуги като:
 

  • контрол на превозни средства в логистиката, обществения и частния транспортен сектор
  • интегрирано управление на градския цикъл за събиране на отпадъци,
  • развитие на иновативни решения, включително и мобилни приложения, с перспектива за Интелигентни градове.

На изложението Интелигентни градове ще представим INNOVAMBIENTE, нашето решение за управление събирането на отпадъци, базирано на облачните технологии.

Вашата основна дейност включва технологии за наблюдение, но от скоро развивате нови услуги и приложения в сферата на градската мобилност. Бихте ли ни разказали повече за най-новите си решения?

Нашата Infomobility дивизия се разширява бързо. Разчитаме на три различни линии на Infomobility иновативни услуги, всички в контекста на Интелигентни градове:

INNOVAMBIENTE, нашето решение за интегрирано събиране на отпадъци, е проектирано, за да помогне на обществото ни да премине към икономика с нулеви отпадъци, която увеличава повторната употреба и рециклиранто.

INNOVAMOBILITY е решение за мониторинг на превозни средства в частния транспортен сектор.

BUSTRACKER е нашето решение за контрол и управление на градския обществен транспорт. Системата е модулна и в своята пълна версия интегрира наземното управление на информационните системи, като интелигентни автобусни спирки и дисплеи, за да предостави информацията и чрез мултимедия.

Можете също така да използвате сателитна навигация за интегрирано управление на отпадъци. Разкажете нещо повече за това. В кои други сектори вашите решения могат да намерят приложение?

INNOVAMBIENTE е нашето решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Сателитната навигация е един от модулите, които съставляват нашата система. Услугата помага на общини, сметосъбиращи фирми и гражданите да бъдат по-информирани по отношение на различните процеси за събиране на отпадъци. Гражданите могат да получат достъп до собствените си лични данни, например колко отпадъци  са произвели, как да разграничат видовете отпадъци, за календара за събиране и извозване и възможността да се поръча събирането на тежки отпадъци.

Имате ли някаква дейност в България или региона? Търсите ли партньори или дистрибутори тук?

Ние вярваме, че България е един много интересен пазар. Миналогодишната изложба Интелигентни градове беше последвана от посещение в някои общини и компании, които се занимават със събиране на отпадъците. Също имахме удоволствието да посрещнем някои от тези общини на нашия щанд на търговското изложение Ecomondo 2016 в Римини.
Определено се интересуваме да намерим местни партньори.

Кой бихте искали да поканите на вашия щанд?

Общини, фирми, свързани със събирането на отпадъците, местни технически партньори.

RFID четец за мониторинг на разделно събиране на отпадъци

Флийт мениджмънт модулCitizen App с основни и разширени функции (ръководство за това как да се разграничат отпадъци, календар за битови отпадъци за вашия район, как да се достигне до общинската точката за събиране на отпадъци и статистика на данните за събиране на отпадъци:

 

 

 

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа
Smart Cities е единственото събитие у нас във формат „изложение – конференция“. Има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Под патронажа на:

 

Официален медиен партньор 2017:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ViaExpo