Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда

Пазарът на Югоизточна Европа има значителен потенциал за екологичното управление на отпадъците

Интервю с  Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 
Г-жо Де Гриф, как оценявате напредъка на страните от Югоизточна Европа в областта на управлението на отпадъците?


FEAD е европейската асоциация, която представлява частния бизнес в областта на управлението на отпадъците и ресурсите като членството покрива 20 европейски страни. Наистина ситуацията с прилагането на закони, регулиращи отпадъците, е коренно различна в отделните европейски страни.

Тук в Югоизточна Европа ние виждаме, че все още е нужна много работа. Същевременно се крие огромен потенциал. България все още депонира по-голямата част от своите отпадъци. Въпреки това се полагат усилия за промотирането на рециклирането като например на отпадъците от опаковки, което доказва, че страната е на прав път. Тези усилия трябва да бъдат подкрепени като се разпределят съществуващи европейски фондове в съответствие с приоритизирането на отпадъците. Освен това се изискват усилия от всички участници по веригата, за да се осъществи преходът от линейна към кръгова икономика. За тази цел трябва да се прилагат правилата за лоялна конкуренция.

Какви са основните предпоставки за една по-голяма активност на бизнеса и общините в тази област?
Правна сигурност и закони за лоялна конкуренция са основните предпоставки, които гарантират, че частният сектор по управление на отпадъците прави необходимите инвестиции за изграждането на модерна инфраструктура. Какво означава това на практика?


Единият от начините да се постигне това е да се гарантира, че инвестициите в проекти за управление на отпадъците се извършват в съответствие с приоритизацията на отпадъците. По тази причина ние вярваме, че Европейската комисия трябва да предостави насоки за ефективното ползване на структурните фондове.  Друго действие, което трябва да се предприеме, е да се гарантира, че се разработват планове за управление на отпадъците, които съответстват на планираните цели: напр. въвеждане на системи за отделно събиране (на хартия, метали, пластмаси, стъкло и био отпадъци) и изграждането на сортиращи и рециклиращи заводи. Също така трябва да се положат повече усилия, с които да се гарантира, че отпадъците се пренасочват от депата за отпадъци, използвайки и икономически инструменти.

Какви са Вашите очаквания за новите пакетни мерки за кръгова икономика? Има ли промени в европейското законодателство?

Преходът от линейна към кръгова икономика е поетапен и дълъг процес. Новият пакет от мерки за кръгова икономика се състои от поредица от важни мерки, които са необходими, за да се осъществи тази промяна на парадигмата в Европейския съюз. Само при вземане на мерки по целия кръг ще може да се промени съществуващият икономически модел и да се създадат нови бизнес модели. Едностранните подходи и решения за крайните продукти сами по себе си няма да затворят кръга. Кръговратът започва с мерки по въвеждане на екологичен дизайн (от генерирането на идеи до изключването на опасни вещества) и рециклируемост на продуктите. Това е нещо, което диктуващите политиките трябва да обмислят сериозно, докато работят по предложенията за кръгова икономика.

Какви ще са най-важните акценти във вашата презентация?

Рециклирането играе ключова роля в превръщането на нашите икономики в по-кръгови и устойчиви такива, като се възстановяват ценни суровини, които се вкарват отново в цикъла на материалите. Въпреки това рециклирането може да бъде успешно само когато е жизнен бизнес модел. Затова е от изключителна важност да се осигурят и въведат правилните правни стимули, така че да се създадат устойчиви пазари и търсене на произведените вторични суровини. Настоящите пазарни условия не благоприятстват допълнителното развитие на рециклирането (спад на цените на петрола/рециклиране на пластмасата). Има силна нужда да се намали разликата в цените на новите и рецилираните вторични суровини. Ползите за околната среда и икономиката (например намаляване на CO2) от рециклирането са признати, но то не е стимулирано. Поради тази причина ние призоваваме европейските институции да включат няколко от така наречените '"привличащи мерки" в новите предложения на ЕК като например изисквания за минимално рециклирано съдържание за определени продукти, изисквания за минимални зелени обществени поръчки, еко етикетиране и по-ниски ставки на ДДС за продукти с рециклирано съдържание. Членовете на FEAD считат, че сами по себе си пазарните сили не могат да осъществят тази промяна.

Какви инициативи планира Федерацията през следващите няколко месеца?

През следващите няколко месеца FEAD ще е изключително ангажирана с програми по обмен в Европейския парламент във връзка с новите предложения публикувани от Европейската комисия. Нейните членове също така ще насочат усилията си към Съвета, който участва в обичайните правни процедури. Също така считаме за необходимо да продължим диалога с другите заинтересовани лице и там, където това е възможно, да заявим своите обединени позиции, FEAD също предвижда организирането на събитие в Европейския парламент.
 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: