Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Нуриа де Лама

Интервю с Нуриа де Лама, заместник-генерален секретар на Европейската Big Data Асоциация и лектор в предстоящата международна Конференция “Интелигентни градове” на 7 март в София

Моля, представете накратко основните акценти на Вашата презентация в рамките на Конференцията за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“


Презентацията представя преглед на някои от текущите инициативи на Европейско ниво, които са предприети за създаването на Единен цифров пазар за Интелигентни градове в рамките на Европейския съюз.

От тях трябва да се подчертаят усилията на Алианса на Интелигентните градове Open and Agile (OASC) и на проекта Synchronicity, които работят за определянето на Стандартни модели за данни, Интерфейс за приложни програми /APIs/, Платформа за отворени данни и на подход, зависещ от практическите постижения, като четири основни стълба за създаването на пазар за Интелигентните градове. С прости думи, това ще даде възможност на градовете да прилагат решения, които са ефикасни в други градове; по този начин ще намаляват своите разходи и ще увеличават прилаганите иновации. От друга страна, това ще даде възможност на фирмите, разработващи приложения и доставящи услуги, да предлагат  своите услуги в различни градове от ЕС, с малки преработки, създавайки по този начин критична маса и нарастване на ползването им.
В този контекст, една от трудностите, срещани при пазара на Интелигентните градове, е свързана с интеграцията на данните. Много от тях се генерират чрез различни технологии, системи и инфраструктури и става трудно те да се обработват, анализират и да се правят изводи на тяхна база.

Наборът от данни е фрагментиран и тяхното интегриране става предизвикателство не само заради големия им обем, но и заради разнообразието на техните източници и формати. Тази презентация помага да се разберат предизвикателствата, свързани с големи по обем данни в контекста на Интелигентните градове, със специален акцент върху предизвикателствата по отношение на прилаганите политики и модернизирането на методите на събирането и обработването на тези данни.

Как големият обем данни /Big Data/ прави градовете "Интелигентни"?

Има много определения за понятието "Интелигентни градове". Аз лично харесвам това, което визира град, който е наясно с това, което се случва в него във всеки един момент, по всяко време, и е в състояние да реагира по един оптимизиран начин на различните събития. Това включва много измерения, като например икономическите, свързани с намаляване на разходите при предоставянето на някои обществени услуги, но също и други, повече социални аспекти по своята същност, свързани с възможността за иновации в тези услуги, и начина, по който те се предоставят; да бъде градът по-екологичен или да гарантира, че гражданите му са в центъра на политиките и решенията на градската администрация.

Големият обем данни дава много възможности да се преосмисли начинът, по който се правят нещата. Например, как могат градовете да подкрепят гражданите в тяхното ежедневие, когато те остаряват? Как може да се гарантира добро качество и достъп до  здравни услуги, докато държавните бюджети изпитват затруднение? Може ли големия обем данни да се използва за предоставяне на по-персонализирани здравни услуги и насърчаване на по-здравословен начин на живот, за да се предотвратят различни  заболявания? Може ли големият обем данни да се използва за по-оптимизирано градско планиране и по-добро управление на трафика, така че градовете да станат по-добри места за живеене? Със сигурност да.
 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: