Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с представители на проекта CryoHub


Тематичният панел CryoHub ще бъде част от програмата на 14‐та Конференция за ВЕИ и ЕE в София на 27 март 2018г. под мотото “Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване!” По този повод, представители на европейския консорциум CryoHub отговориха на въпроси на организаторите, както следва:

1. Какво представляват криогенното съхранение на енергия и технологията CryoHub?

Според Костадин Фикиин от Техническия университет – София, който ръководи българския екип по CryoHub, принципите на криогенното съхранение на енергия (КСЕ) са познати още от края на 19-ти и началото на 20-ти век, но ниската ефективност на метода досега не е позволила промишленото му приложение. Поради високата екологосъобразност на КСЕ, през последните десетилетия са проведени поредица от изследвания от компании като: Mitsubishi Heavy Industries (Япония); Linde Gas и Hitachi Power Europe (Германия); Highview Power Storage, Dearman и Birmingham Centre of Cryogenic Energy Storage (Великобритания).

Иновационната технология CryoHub разгръща потенциала на системите за съхранение на енергия и прилага съхранената енергия за производство както на студ, така и на електричество. Използвайки възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за втечняване и съхранение на криогенни газове, CryoHub балансира електромрежата, покривайки студопотребността на промишлени хладилници за съхранение на храни и регенерирайки отпадна топлина от тяхното оборудване и компоненти.

Непостоянството е основната пречка пред по-широкото разгръщане на пазара на енергия от ВЕИ. Както е известно, ВЕИ са променливи във времето и се характеризират със свръхпроизводство при ниско потребление и с недостиг при върхови натоварвания. До 2020 г. Европа ще произвежда 20% от необходимата й енергия посредством ВЕИ, така че правилното интегриране на ВЕИ е предизвикателство от континентален мащаб.

Криогенното съхранение на енергия (КСЕ) и по-специално съхранението на енергия с течен въздух (СЕТВ) е обещаваща технология, даваща възможност за локално съхранение на енергия от ВЕИ по време на периодите на свръхпроизводство и нейното изразходване при пиковите потребления. Криогенната течност кипи с бурна експанзия и задвижва турбогенератори, възстановяващи енергия в електромрежата. Досега приложенията на КСЕ са били крайно ограничени поради ниската ефективност на метода (характеризирана от съотношението между вложената и получена след енергийното съхранение енергии), дължаща се на невъзстановени енергийни загуби.

Технологията CryoHub повишава ефективността на КСЕ посредством захранван от ВЕИ усъвършенстван цикъл на криогенно втечняване, съхранение, дистрибуция, ефективно използване и възстановяване на електроенергия в мрежата. Хладилните хранилища за охладени и замразени храни са големи консуматори на енергия, притежават внушителни инсталирани мощности за охлаждане и затопляне и генерират значителни количества отпадна топлина. Като промишлени обекти те представляват идеална индустриална среда за по-нататъшно разработване и демонстриране на ползите от СЕТВ.


2. Моля представете накратко проекта CryoHub който ще бъде част от програмата на 14‐та Конференция за ВЕИ и ЕE в София на 27 март 2018г. под мотото “Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване”!

Както обяснява координаторът на CryoHub проф. Джудит Евънс от London South Bank University, същинската работа по проекта е започнала още през пролетта на 2015г., когато ръководителят на научния екип при Техническия университет – София лансира идеята КСЕ да се приложи на територията на промишлени хладилни хранилища, в съчетание с ВЕИ и оползотворяване на наличния студ и отпадна топлина. Това e подкрепeно с ентусиазъм и от експертите в London South Bank University. Световни криогенни, хладилни и енергийни компании като Аir Liquide, Mayekawa и TP Group са проявили силен интерес да участват в по-нататъшните разработки, присъединявайки се към международния консорциум по CryoHub.

В резултат на висококонкурентен конкурс, Европейската комисия е одобрила Иновационен проект по „Хоризонт 2020”, озаглавен „Разработване на криогенно съхранение на енергия в хладилните хранилища на храни като интерактивен хъб за интегриране на възобновяеми енергийни източници в хладилната промишленост и подобряване устойчивостта на електрическата мрежа (CryoHub, www.cryohub.eu)” с участието на 14 партньора от индустрията, академичните, изследователските и професионалните среди от 5 страни-членки на ЕС. Проектът се координира от London South Bank University и се финансира от ЕС с над 7 милиона евро в продължение на 3.5 години (от 1 април 2016г. до 30 септември 2019г.). Заинтересованите промишлени отрасли и Европейската комисия възлагат сериозни надежди на CryoHub, който следва да допринесе за развитието на криогенното съхранение на енергия като нов „енергиен вектор“ в Европейския енергиен съюз.

3. В кои индустриални сектори има приложение криогенното съхранение на енергия и какви са възможностите за бизнес?

Джудит Евънс и Костадин Фикиин обясняват, че CryoHub разширява пазарните перспективи за разгърнато приложение и комерсиализиране на КСЕ-базирани технологии в Европа и света, например в следните сектори:

 • Енергетика – възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия, „умни електромрежи“, регазифициране на втечнен природен газ и др.;
   
 • Хранителна промишленост и логистика – хладилна верига и промишлено хладилно съхранение на охладени и замразени храни;
   
 • Строителство – „умни сгради“, използващи ВЕИ и криогенно съхранение на енергия за електроснабдяване, охлаждане и климатизация;
   
 • Оползотворяване на индустриални газове (втечнен въздух, азот и кислород), произвеждани като основни или съпътстващи продукти в химическата и металургичната промишленост.


Проектът CryoHub се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант No 691761.

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: