Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия

по повод панела “Зелени иновационни възможности” в рамките на Конференцията ‘Интелигентни градове’

1) Изключително сме щастливи че тази година в Програмата на Конференцията за интелигентни градове Innovation Norway присъства с двучасов панел. Моля представете основните акценти и важни моменти в съдържанието на панела?


Иновация Норвегия е държавна агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Агенцията  е и програмен оператор по програма БГ-10 „Иновации в зелената индустрия“ в България, в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants).  Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството (www.norwaygrants-greeninnovation.no).

Панелът, който организираме е с фокус към клъстерите. Целта е да се споделят добри практики от Норвегия и България, както по отношение на политиките за подкрепа на клъстерите, така и по отношение на  изграждане и утвърждаване на  конкуретноспособни клъстери.  Важно е да се подчертае, че основните двигатели на всички конкурентоспособни клъстери са иновациите и предприемачеството и в тази връзка ще бъдат представени конкретни примери от практиката.

2) С какво ще бъдат полезни презентациите за българския бизнес?

Искрено се надявам, че резултатът от презентациите и  дискусиите ще е по-добро разбиране по отношение на целите и механизмите за създаване на клъстерите, тяхната динамика, връзки и изграждането на мрежи. Допълнително, участниците в панела ще могат да се запознаят с възможностите за подкрепа на МСП, в рамките на  програма „Хоризонт 2020“, както и да получат повече информация за постигнатите резултати по програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.

3) А какви ще са участниците в панела?

Лекторите са основно от Иновация Норвегия, но ще има представители на норвежки и български клъстери, както и на Министерството на икономиката.

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: