Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия

2016-03-25 14:32:04

по повод панела “Зелени иновационни възможности” в рамките на Конференцията ‘Интелигентни градове’

1) Изключително сме щастливи че тази година в Програмата на Конференцията за интелигентни градове Innovation Norway присъства с двучасов панел. Моля представете основните акценти и важни моменти в съдържанието на панела?


Иновация Норвегия е държавна агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Агенцията  е и програмен оператор по програма БГ-10 „Иновации в зелената индустрия“ в България, в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants).  Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството (www.norwaygrants-greeninnovation.no).

Панелът, който организираме е с фокус към клъстерите. Целта е да се споделят добри практики от Норвегия и България, както по отношение на политиките за подкрепа на клъстерите, така и по отношение на  изграждане и утвърждаване на  конкуретноспособни клъстери.  Важно е да се подчертае, че основните двигатели на всички конкурентоспособни клъстери са иновациите и предприемачеството и в тази връзка ще бъдат представени конкретни примери от практиката.

2) С какво ще бъдат полезни презентациите за българския бизнес?

Искрено се надявам, че резултатът от презентациите и  дискусиите ще е по-добро разбиране по отношение на целите и механизмите за създаване на клъстерите, тяхната динамика, връзки и изграждането на мрежи. Допълнително, участниците в панела ще могат да се запознаят с възможностите за подкрепа на МСП, в рамките на  програма „Хоризонт 2020“, както и да получат повече информация за постигнатите резултати по програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.

3) А какви ще са участниците в панела?

Лекторите са основно от Иновация Норвегия, но ще има представители на норвежки и български клъстери, както и на Министерството на икономиката.

Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • „Smart Cities“ 2015 стана партньор на „One Architecture Week” 2014
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ”и “Интелигентни градове” 2014
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Как технологиите могат да управляват градовете по-интелигентно?
 • Clicko ще представи своята телематична платформа с конкретни примери на Smart Cities 2014
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Издание 2018:

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медиен партньор:

   

  Официален хотел:


   

  ВИП компании: