Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Intracom България

2017-02-08 08:49:30
Умни решения за Умни градове

Intracom България се занимава с доставяне, развитие, интегриране и поддръжка на авангардни решения в областта на безжичните мрежови системи, операторските софтуерни решения, ИКТ услугите, системите за управление на енергията и е-здравеопазването.

Решенията на Intracom България:

Умните градове предлагат висок стандарт на живот както на своите жители, така и на гостите си, като прилагат цифрови технологии, за да управляват градските ресурси по най-ефективния и успешен начин. Ето кои са приспособленията от ключово значение за умните градове:

Умно осветление чрез умни услуги: Замяната на конвенционалните крушки с LED системи и комбинирането на уличното осветление с възможности за комуникация и наблюдение не само драстично намаляват консумацията на енергия и цялостните оперативни разходи на града, но и генерират приходи за финансиране на трансформацията и модернизацията на градската инфраструктура.

Мониторинг на трафика: Напреднала система, която засича и брои в реално време преминаващите превозни средства.

Умно паркиране: Стратегически разположените в избрани осветителни стълбове ултразвукови сензори установяват наличието на автомобили, паркирани в наблюдаваните райони на Умния град в реално време. Централизирана Географска информационна система показва свободните и заетите места за паркиране и информира гражданите къде могат да паркират, като в същото време следи за потенциални нарушители, паркирали неправомерно.

Управление на отпадъците: Умни сензори за управление на отпадъците се поставят във всеки контейнер за боклук, за да напомнят на съответните инстанции да събират и изхвърлят отпадъците ежедневно.

Умно измерване: Постигането на ефективен енергиен мениджмънт, който е една от най-важните цели на концепцията „Умен град“, изисква електромерите да правят повече от това просто да измерват консумацията и производството на енергия. Умните измервателни уреди следят енергоинтензивността в къщата, интегрират данните за потребление на вода и газ и предлагат мониторинг и контрол за разумно потребление.
 

http://www.intracombg.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Издание 2018:

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: