Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

инженер-химик Лади Николов 
„Оргахим“ АД, гр. Русе

  • Началник-смяна в цех „Ненаситени полиестерни смоли“
  • Технолог в цех „Ненаситени полиестерни смоли“
  • Началник – цех „Ненаситени полиестерни смоли“
  • Водещ – технолог „ База за развитие и внедряване“
  • Началник експериментално звено към „ База за развитие и внедряване“
  • Мениджър Индустриални продукти
  • Мениджър Клиентски сервиз към Индустриални продукти
  • Технически консултант Индустриални продукти
     


„Оргахим“ АД, Русе е една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на бои и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси.
Като водещ производител, ние предоставяме чрез продуктите си пълна удовлетвореност на нашите клиенти и партньори както за качеството, издръжливостта и ефективността на покритията, така и за красотата на цветовете.
Нашите бизнес планове, иновации и технологиите, използвани в производството, осигуряват постоянен ръст в конкурентостта ни на пазара и увеличават стойността на компанията за акционерите и обществото, като постоянно грижеща се за здравето на хората и опазването на природата.
 

 Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: