Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Инженер.bg


Инженерният портал на България!
Вашата опорна точка в динамичния свят на техниката!Инженер.bg е първото и единственото изцяло онлайн техническо списание в България. Най-рейтингованото място в българското онлайн техническо пространство. В него можете да откриете полезни статии, новини, мнения, анализи, промоции, пазарни прегледи, както и интервюта със специалисти от различни фирми, лидери в сферата на индустрията и строителството. Информацията е насочена към основните тематични области: КИП и А, Електротехника, ОВК, Машини и механични системи, ВиК, Енергетика (ВЕИ) и т.н.

Вие сте компания от областта на индустрията и/или строителството – произвеждате, доставяте, инсталирате и поддържате техника и технически решения? Ние можем да бъдем вашият проактивен, дългосрочен, професионален и доверен медиен партньор!

Пишете ни на e-mail: office.engineer.bg@gmail.com или ни се обадете на тел. 0884 701 423. 

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: