Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Инженерингови проекти и услуги в областта на екологията, енергетиката, металните структури и детайли, системите за складиране от ARTEIN Group
Испанската компания ARTEIN Group  ще участва за първи път на изложенията Save the Planet и ЕЕ и ВЕИ 2018 г.. Целта й е да установи и развие успешно бизнес-сътрудничество с българските фирми от различни браншове, предлагайки им най-доброто от своите продуктите и услуги.

ARTEIN Group е основана от група експерти с дългогодишен опит  в разработката и реализацията на инжeнерингови проекти и свързаните с тях услуги в областта на екологията, енергетиката, металните структури и детайли, системите за складиране, и др. Разширяването на пазарите в Централна и Източна Европа е основно направление в развитието на фирмата с цел по-нататъшната интернационализация на нейния бизнеса. В този процес ARTEIN Group активно се опира на съдействието на местните си партньори, с които поддържа постоянна връзка и ефективно сътрудничество на всички етапи от разработката и реализацията на инжeнеринговите проекти.

Успешно са реализирани в страни от различни континенти 2 завода за обработка и усвояване на биологични отпадъци, завод за обработка на отпадъци от винарска изба, пречиствателна станция за брашна, 6 биологични реактора, складове за инфилтрати и за свинска тор и мн. др.

Ето и част от направленията в дейността на ARTEIN Group

ПРОЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЦИ

Разработка на основна и детайлна технология за инсталации за обработка на биомаса и на тази база – за производството на биогаз, обхващащи всички етапи на процеса (проекти „под ключ”): 
- проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и модификация на котли и фабрики за биомаса и отпадъци с технология, която генерира добавена стойност за клиента и подобрява производителността и ефективността на фабриката.

- изпълнение и управление на проекта. - текуща експлоатация и поддръжка. - одит и преглед на вече съществуващи фабрики за анализ на ефективността им.

Посочената комплексна технология обхваща също така сепарирането на отпадъците, лабораторен анализ на техния състав, подготовка и сушене на органичната суровина, използване на остатъчната термична енергия от процесите, и т.н. Полученият биогаз може да се използва освен за пряко генериране на електрическа и топлинна енергия,  така и за захранване на автономни водородни акумулатори за производство на ток (вж. по-долу в раздела за енергийна ефективност), а сухите органични вещества – за производството на естествен тор и почвени подобрители.  

Отраслите, в които най-успешно се внедряват технологиите са: селско стопанство, дървопреработвателна,  маслодобивна, месодобивна и  месопреработвателна, винодобивна, млекопреработвателна, фармацевтична, химическа, добив и преработка на нефт, миннодобивна, както и третирането и преработката на битови отпадъчни води и битови отпадъци.СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИРАНЕ – СИЛОЗИ, РЕЗЕРВОАРИ, ХРАНИЛИЩА  

За реализацията на посочените по-горе комплексни проекти, както и за автономното им използване ARTEIN Group разработва и произвежда в собствената си база редица системи за складиране – силози, различни видове резервоари и друга складова инфраструктура. За определени продукти, съдържащи патентовани технологични решения, си сътрудничи с водещи фирми от други страни.  Изборът на един или друг вид система зависи основно от материала, който ще се съхранява, неговата киселинност, токсичност и други характеристики.  

Спектърът на материалите за складиране, е изключително широк:   ■ вода (питейна, обезсолена,  пожарна, отпадъчна) ■ зърнени храни   ■ вино и други алкохолни напитки ■ мляко ■ олио, зехтин и други масла ■ варовик, цимент, чакъл и пясъци ■ летлива пепел ■ саламура, сол ■ дървесни отпадъци ■ гранули, PVC ■ ферментатори ■ резервоари за WTP  ■ суров петрол ■ резервоари за газ ■ суспензия от животинска тор ■ течни торове ■ продукти на миннодобивна и металургията, и др.  

ВЕИ СИСТЕМИ: ВЯТЪРНИ, СОЛАРНИ И ХИБРИДНИ ГЕНЕРАТОРИ; ТОПЛИННИ ВОДОРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ (СИСТЕМИ ОТ ВЕРИЖНО СВЪРЗАНИ АКУМУЛАТОРИ)

ARTEIN Group предлага проекти „под ключ” за вятърна енергия с вятърни турбини от 700 W, 1kw, 3kw, 4,5kw. Вятърните турбини се произвеждат по желание на клиента и при необходимост се проектира турбина, която най-добре отговаря на неговите конкретни нужди. ARTEIN Group избра за свой партньор фирма TECHNOWIND, способна да адаптира вятърните турбини към специфичните потребности на клиентите на разумна цена. „TECHNOWIND” е вятърна турбина с вертикална ос, произвеждана от компанията FICOSA.  

Верижно-свързаните акумулатори (верига от топлинни водородни елементи) използват водорода като суровина за производството на електроенергия на база на химическа реакция, при която се получават топлина, електричество и незначително количество СО2. Могат да бъдат с нисък капацитет за индивидуални потребители (15 кВт), както и такива с голяма мощност (до 100 кВт) за промишлени обекти. Поради бедната на кислород среда, която се създава, могат да се използват за противопожарни цели в складове, магазини, и т.н.  Основните техни потребители са болници, хотели, индустриални и изолирани съоръжения (хранилища на бази данни, военни обекти, и т.н.). В сравнение със стандартните турбини предлаганите системи са отличават със своята висока екологичност, максимална автономност, икономичност, безопасност при работа, лесни при използване и за поддръжка.

ИНЖЕНЕРИНГ НА СТРУКТУРИ И ДЕТАЙЛИ

Предлага се широка гама от метални структури и детайли, основни и спомагателни, за реализация на собствените проекти и за автономно използване: кули и стълбове, конструкции, стелажи, фундаменти, съединения, стълби, палуби, тръбопроводи, възли, детайли, отделни структурни елементи и аксесоари, модулно строителство («шелтери») и др.     Много са и отраслите – потребители, в които посочените изделия намират успешно: енергетика, телекомуникации, авиокосмическа и навигация, строителство и обществена инфраструктура, специфични индустрии (селско стопанство, химическа, металургична, миннодобив, транспорт), и т.н.     

ARTEIN Group разработва и внедрява софтуерното осигуряване на предлаганите продукти и системи.  
 


 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: