Секция Интелигентни градове 8-мо Изложение за Югоизточна Европа 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София