Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще

2012-11-20 06:09:30

Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще


Това е един от изводите от завършилия b2b форум за Югоизточна Европа

София, 30 март. Днес завърши своята работа Осмия международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Via Expo. Завършиха и паралелните събития SEE Solar – изложба за соларни технологии и ‘Save the Planet” – Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология. Интересът към събитието бе много силен и едно от доказателствата за това бяха сериозните  и задълбочени дискусии, които се провеждаха буквално до последната работна минута на форума.

До края на деня имаше сериозен интерес и сред посетителите на изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В 4 зали над 250 фирми от 31 държави представиха най-новите световни постижения в тези области.

В своето изказване Деница Пандева от Изпълнителната агенция по горите се спря на производството и използването на биомаса от горите. „Според Европейската директива, каза тя, от 2009 г. България до 2020 г. трябва да има минимум 16% дял в биогоривата в транспорта и поне 10% от общото потребление на  енергия. Това е свързано с две условия – въвеждане на втора генерация на биогорива и те да са на „разумни цени”. В изпълнение на тази задача е изготвен  национален план на действие. Предвижда се нов закон за водите, закон за ВЕИ и др.”

Сред изводите, които тя направи, са: 1. Дървесната биомаса, в това число дървата за огрев, дървесните отпадъци и техните производни имат голям енергиен потенциал, но са със слаба степен на количествена концентрация и често пъти този ресурс е отдалечен от населените места. 2. Недостатъчната количествена концентрация на дървесния ресурс, трудните теренни условия, липсата на достатъчно развита инфраструктура в горите, остарялата технология, традиции и подходящи технологии за оползотворяване на отпадъците от дърводобива предполагат изграждането на малки отоплителни инсталации за когенерация. Необходимо е оптимизиране и усъвършенстване на технологиите и техническото оборудване за дърводобива и употреба на дървесните отпадъци.

Това, което трябва да се направи, е комплекс от законодателни, административни, социални и данъчни стимули, които да дадат възможност за утвърждаването на биомасата като ВЕИ.САМО ФАКТИ

 

 • Общият запас на горите от горския фонд на страната към края на 2010 г. възлиза на 643 013 812 куб.м. стояща дървесна маса.
 • Средният годишен прираст на дървесина от горите на България възлиза на 14,4 млн. куб.м.
 • Осъщественото годишно ползване на всички горски територии през 2011 г. е в размер на 7 414 215 куб.м. стояща дървесна маса, което се равнява на 90,4 % от предвидените по горско-стопански план  8 203 119 куб.м. стояща маса.
 • Дървата за огрев са основната част от дървесината от категория дърва. Главният енергиен компонент на биомасата е от категориите „дърва” и „вършина”, и  възлиза средно годишно на около и над 3,2 млн. куб.м. лежаща дървесна маса.
 • Увеличената употреба на дървата за огрев у нас е около 3 пъти през последните 10 години по данни на НСИ.

 

Томас Зенг от Германския център за изследване на биомасата се спря на политиките на ЕС за използването на биомаса за отопление и охлаждане. От всички членки на ЕС Германия в най-висок процент използва биомасата като ресурс за отопление и охлаждане не само в промишления сектор, а в публичния сектор. Сред основните суровини, от които може да се добие биомаса, са слама, сено,  домакински отпадъци, слънчогледови култури, захарно цвекло, дървесина и т.н.  Всяка страна има различни ресурси, които могат да се използват. Например Германия, Австрия и Италия добиват биомаса от остатъците на лозарската промишленост. 90% от ВЕИ са от биомаса. В югоизточния регион на Европа преобладава дървото като средство за огрев. Политиката на ЕС е насочена към изграждане на стратегии за по-широко приложение на ВЕИ и особено на биомасата.

„Форумът даде възможност на представители на всички заинтересовани страни – бизнеса,  правителството и местните власти, и браншовите асоциации, да се срещнат и открито да дискутират ситуацията не само в България, а и в съседните страни. Това е практична възможност за разширяване на бизнеса и за обмяна на опит за осигуряване на нашето по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще. Форумът повиши нивото на компетентности и на информираност, както на специалистите, така и на по-широки аудитории. Новите енергийни източници не са заплаха. Грижата за околната среда съвсем не е сложна задача. Колкото повече сме информирани, толкова по-лесно ще се справим с нея.”, сподели Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо, организатор на събитието.

За допълнителна информация: Анелия Каранова, Виа Експо, тел. 0888 279 796, Пламен Старев, конгресен пресцентър, тел. 0898 661292.

 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: