Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Международната асоциация за твърди отпадъци ISWA - партньор на Save the Planet

2018-01-16 15:07:53
Интервю с г-н Атудорей, Председател на румънската асоциация за управление на отпадъците и член на борда на ISWA.

Уважаеми г-н Атудорей, Деветото издание на вече утвърденото събитие в Югоизточна Европа Save the Planet стартира за първи път институционално партньорство с ISWA (International Solid Waste Association - Международна асоциация за твърди отпадъци). Моля, представете накратко ISWA, нейните основни цели и мисия.


ISWA е глобална, независима асоциация с нестопанска цел, работеща в обществен интерес и е единствената световна асоциация, която насърчава устойчивото, всеобхватно и професионално управление на отпадъците. Мисията на ISWA е: да подпомага и развива устойчиво и професионално управление на отпадъците по целия свят. ISWA е отворена за физически лица и организации от научната общност, държавни институции и компании от цял свят, чиято дейност е свързана с отпадъците или се интересуват от тяхното управление. Това е единственото световно сдружение, свързано с управление на отпадъци, което позволява работа в мрежа с професионалисти, фирми и представители на институциите.

В рамките на главната организация са създадени мрежи за регионално развитие. Моля, дайте ни повече информация за Мрежата за Югоизточна Европа, какви са нейните цели и как тя спомага за развитието на региона?

Мрежата за регионално развитие на Югоизточна Европа, Близкия изток и Средиземноморието към Международната асоциация за твърди отпадъци (ISWA Regional Development Network Southeast Europe, Middle East and Mediterranean- ISWA RDN SESEM) -  има за цел да насърчи устойчивото управление на отпадъците чрез осъществяване на дейност и разработване на програми, които са съсредоточени върху специфичните нужди и предизвикателства на региона, като се отчитат всички местни условия (геоморфология, климат, религия, образование, инфраструктура, възможност на населението за заплащане на услугите) и се прилагат подходящи и ефикасни решения за минимизиране на рисковете (политически, правни, институционални, финансови). Един от крайъгълните камъни на ISWA RDN SESEM е споделянето на опит, знания и информация в рамките на своята мрежа от професионалисти в сферата на управление на отпадъците от региона (експерти от Босна и Херцеговина, Хърватия, Унгария, Гърция, Израел, Македония, Молдова, Сърбия, Словения, Румъния и Турция).

ISWA ще има щанд на тридневната специализирана изложба Save the Planet 2018. Какво възнамерявате да представите?

ISWA е партньор на изложението Save the Planet 2018 и чрез ISWA RDN SEMEM ще се представи със свой щанд на 9-та Специализирана изложба за Югоизточна Европа  - Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018, София, България. За първи път ISWA си сътрудничи с изложението Save the Planet и ние се надяваме да се срещнем с много приятели, да развием по-широко мрежата си в региона и може би тази година една национална професионална асоциация от България да се присъедини към нас като национален член на ISWA.

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: