Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Международната асоциация за твърди отпадъци ISWA - партньор на Save the Planet
Интервю с г-н Атудорей, Председател на румънската асоциация за управление на отпадъците и член на борда на ISWA.

Уважаеми г-н Атудорей, Деветото издание на вече утвърденото събитие в Югоизточна Европа Save the Planet стартира за първи път институционално партньорство с ISWA (International Solid Waste Association - Международна асоциация за твърди отпадъци). Моля, представете накратко ISWA, нейните основни цели и мисия.


ISWA е глобална, независима асоциация с нестопанска цел, работеща в обществен интерес и е единствената световна асоциация, която насърчава устойчивото, всеобхватно и професионално управление на отпадъците. Мисията на ISWA е: да подпомага и развива устойчиво и професионално управление на отпадъците по целия свят. ISWA е отворена за физически лица и организации от научната общност, държавни институции и компании от цял свят, чиято дейност е свързана с отпадъците или се интересуват от тяхното управление. Това е единственото световно сдружение, свързано с управление на отпадъци, което позволява работа в мрежа с професионалисти, фирми и представители на институциите.

В рамките на главната организация са създадени мрежи за регионално развитие. Моля, дайте ни повече информация за Мрежата за Югоизточна Европа, какви са нейните цели и как тя спомага за развитието на региона?

Мрежата за регионално развитие на Югоизточна Европа, Близкия изток и Средиземноморието към Международната асоциация за твърди отпадъци (ISWA Regional Development Network Southeast Europe, Middle East and Mediterranean- ISWA RDN SESEM) -  има за цел да насърчи устойчивото управление на отпадъците чрез осъществяване на дейност и разработване на програми, които са съсредоточени върху специфичните нужди и предизвикателства на региона, като се отчитат всички местни условия (геоморфология, климат, религия, образование, инфраструктура, възможност на населението за заплащане на услугите) и се прилагат подходящи и ефикасни решения за минимизиране на рисковете (политически, правни, институционални, финансови). Един от крайъгълните камъни на ISWA RDN SESEM е споделянето на опит, знания и информация в рамките на своята мрежа от професионалисти в сферата на управление на отпадъците от региона (експерти от Босна и Херцеговина, Хърватия, Унгария, Гърция, Израел, Македония, Молдова, Сърбия, Словения, Румъния и Турция).

ISWA ще има щанд на тридневната специализирана изложба Save the Planet 2018. Какво възнамерявате да представите?

ISWA е партньор на изложението Save the Planet 2018 и чрез ISWA RDN SEMEM ще се представи със свой щанд на 9-та Специализирана изложба за Югоизточна Европа  - Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018, София, България. За първи път ISWA си сътрудничи с изложението Save the Planet и ние се надяваме да се срещнем с много приятели, да развием по-широко мрежата си в региона и може би тази година една национална професионална асоциация от България да се присъедини към нас като национален член на ISWA.

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: