Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Иван ВелковИкономист, завършил и специализирал в Столичния университет по икономика в Пекин, Китай.

Има дългогодишен мениджърски опит натрупан в международни консултантски компании в Далечния Изток и Югоизточна Европа, в индустрии, свързани със специализирании услуги с недвижими имоти. Работил е като консултант и маркетинг мениджър в CB /DTZ, в Китай и Хонгконг, стратегически НR и управител в Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа и България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България) и управител на "Райфайзен имоти.” Хоноруван преподавател в УНСС, катедра “Мениджмънт на недвижимата собственост” и търговски медиатор, вписан в регистъра на Министерството на правосъдието.
От години е член на управителните органи на професионални и браншови организаци и на организации в обществена полза. Бивш Председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, а понастоящем е член на Контролният Съвет на сдружението. Председател на Фондация “Интерактивна България. От 2015 бе избран и за заместник председател на Стиличния обшински съвет.

Иван Велков в Председател на БГФМА от 2017г.
 

 

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: