Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Изкуствен интелект намалява риска от човешки грешки


Интервю с Алексей Менделев, Аксон СофтГ-н Менделев, какво Ви накара да вземете участие в международния форум "БЕЗ аварии"

Нашата компания Аксон Софт работи на пазара на безопасност в България от 2009 година. Разработваме програмен продукт за организация на безопасност на обекти от различна степен на сложност. Първите няколко години участвахме на изложения в София и Пловдив с цел да търсим партньори и клиенти. С времето разбрахме, че участие в мероприятия без конкретна тема, не дава очаквания ефект в търсенето на партньори. Форумът с име "БЕЗ аварии“ много добре посочва какво искат да постигнат участващите в него. Ние като разработчик в основата на нашия софтуер залагаме на най-съвременните технологии, които могат да решат проблеми и задачи.

Какви решения ще представите и в кои области имат приложение?
С помощта на продукта ни се контролират множество подсистеми за безопасност, осигурява се контрол и управление на обекти в различен мащаб (от големи заводи със сложни технологични процеси и предприятия с мрежа от разпределени обекти до малки магазини и офиси). С него обединяваме управлението на системи за контрол и управление на достъпа, системи за сигнализация, системи за периметрова охрана, както и други подсистеми. Но особено внимание искам да обърна на интелектуалния видеоконтрол. Интелектуалността се осигурява от прилагането на технологии, основата на които се състои от изкуствен интелект (AI).

Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?
По-добре е един път да видиш, от колкото сто пъти да чуеш - народна истина, която в определен смисъл може да стане лозунг на всяка компания, работеща в сферата на видеонаблюдението. Днес трудно можем да си представим предприятие без видеонаблюдение. Контрол на входовете и изходите, зони на повишен риск, технологични процеси - зад всичко това стоят хора. А там където има хора, винаги присъства понятието – човешки фактор. Изкуственият интелект има потенциала да минимизира влиянието на този фактор в осигуряването на безопасност. Това не означава, че AI ще замени напълно хората, във всеки случай не в разрешаването на сложни ситуации и не в близко бъдеще. Но простичките задачи, такива като контрол на съдържанието на поточната лента или определянето на наличието на каска на главата на персонала, изискващи постоянно внимание и концентрация от страна на оператора, могат да бъдат решени с помощта на компютъра. От друга страна, подобно събитие може лесно да се пропусне, а то може причини неприятни, дори трагични последствия. Да си представим ситуация, при която в архив с размер от половин година със сто камери е нужно да се намери конкретно събитие. Дори ако прегледът се осъществява в ускорен режим - 10 пъти по-бързо, от колкото е действителния запис, то един човек може да прегледа всичко това за година и половина. Разбира се, може да се включат и повече хора, но ако записът е денонощен, а камерите 1000, тогава задачата се усложняват твърде много. Без компютърен анализ това да се направи е практически невъзможно!

Кои компании са Ваши клиенти?
Фирмата ни разработи софтуер - той може да функционира в състава на цял комплекс, състоящ се от компютри и мрежово оборудване, видеокамери, контролери и т.н. Поради това задачата на нашия филиал се състои в това да се търсят компании - интегратори, които са професионалисти в тази сфера. За максимален резултат за нас е важно да създадем взаимодействие с такива фирми, чиято основа на бизнеса е да проектират и построяват системи за безопасност. Да владеят информация за спецификата и проблематиката на обектите, на които ще се имплементират системи. Нашият екип от своя страна осигурява достъп за компаниите - партньори към всичките ресурси на Аксон Софт. Това е разработка софтуер, обучаващи ресурси, техническа и маркетингова поддръжка.

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?
Както вече споменах, ефективността на софтуера ни зависят от взаимодействието с местните интегратори. Те познават особеностите на конкретния клиент и спецификата на българския пазар. Ние сме заинтересовани в търсенето на нови партньори. От тях очакваме интересни задачи и проекти, в които обикновените VMS (video management system) не могат да решат поставените задачи. От своя страна, сме готови да осигурим поддръжка при разработката на проекти, извършване на обучение и съвети по внедряване на AI и Neural Network, гъвкав подход при модернизация на вече работещи системи. Ако клиентът има предпочитания в избора на интегратор на проекта, ние сме готови за диалог със същата компания и ще приложим всички възможни усилия за съвместна работа над проекта. В случай, че клиентът си няма интегратор, ние можем да помогнем да се намери най-подходящия екип от нашите налични партньори. За 10 години работа на българския пазар ние имаме достатъчен опит, натрупан в реализирането на различни задачи.

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: