Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Как България може да приложи австрийския принцип „Малко и достатъчно“ за постигане на устойчиво развитие


Интервю с Улрике Щрака, търговски съветник към Австрийско посолство в България

Г-жо Щрака, за 11-та поредна година Австрийски павилион ще представи на seeSUSTAINtec2020 екологични иновации от австрийски компании. Защо трябва да се инвестира в тях?
Австрия е на челно място в разработването на технологии, които спомагат за опазването на околната среда и подобряват устойчивостта – мениджмънт на отпадъците и тяхното рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия, технологии срещу замърсяване на въздуха, както и за управление на водите. Независимо дали става дума за семейни фирми с традиции или стартиращи компании, в Австрия има много фирми с висок авторитет и силно пазарно присъствие по целия свят. За Австрия, чийто 5% от БВП се генерира от бранша „туризъм“, темата „опазване на природата“ не е само модерна и актуална, а проблем, по който се работи от години, и се създават нови продукти и технологии.

На Австрийския павилион и на щанда на Advantage Austria бих искала да поканя всички, които имат интерес в областта на енергийната ефективност и управлението на отпадъците. Австрийските фирми ще представят сепариращи машини, кантари и везни за камиони, отоплителни котли за биомаса.

През 2020 г. въведохме нова тема в изложението – чистота на въздуха. Това е голямо предизвикателство за България. Кои мерки според Вас биха дали резултат?
При решаването на проблема с чистотата на въздуха се изискват комплексни подходи, които да се приложат областите: отопление, индустрия и транспорт.

Искам да акцентирам и върху възможностите за повишаване на квалификацията на общинските и държавни служители, тъй като те имат правомощия да прилагат различни мерки.

Необходими са непрекъснати инвестиции в системите за централно отопление, малки инсталации с ВЕИ, топлоцентрали на биомаса и използването на геотермалната енергия.

Най-големият източник на енергия е ограничаването на енергийните загуби. В тази връзка продължаването и разширяването на обхвата на програмата за саниране на сгради би било логична стъпка в положителна посока.

Транспортът също допринася за замърсяването на въздуха. Всички мерки, които могат да накарат хората да оставят колите си, имат смисъл - редовен, достъпен и с голям териториален обхват градски транспорт, изграждане на велоалеи, стоянки за паркиране на велосипеди. Необходимо е провеждането на целенасочени рекламни кампании, които да повишат общественото внимание - организиране на събития, инициативи, включващи ученици и др.

Виждате ли някакви положителни промени в България и какво страната ни може да заимства от Австрия, за да ускори устойчивото си развитие?
В България има проекти, които могат да служат като еталонни в хидроенергетиката и обществения транспорт. Разбира се, че има много интересни проекти в Австрия, от които има какво да се вземе. В тези случаи не е правилно използването на „copy-paste“ подхода, а трябва да се отчетат всички съпътстващи дадености и фактори.

Добър пример в тази насока са когенерационните и малките централи на биомаса за централно отопление, които работят в много общини в Австрия. По този начин Австрия избягва и проблема с електропреносната мрежа, който съществува между Северна и Южна Германия. В Австрия централите са по-скоро малки, поддържат се лесно и при спиране дейността на една централа, не са засегнати много региони. Действа се по-скоро с мотото „Малко и достатъчно“/“Klein aber fein“.

За разлика от Австрия, България има огромен потенциал при оползотворяването на геотермалните води. Това, че този ресурс не се използва в населените места за отопление на училища, детски градини или оранжерии, е един пропуснат шанс.

Съвсем наскоро Австрия заяви намерението си да бъде пионер в климата. Моля да споменете част от стъпките за постигане на целта да бъдете първата въглеродно неутрална страна до 2040 г.
Сред досега известните стъпки е специална данъчна реформа, в основата на която са определени екологични критерии и мерки. Накратко казано: опазващо климата поведение ще бъде насърчавано с по-ниски данъци и така ще има насочващо въздействие както при гражданите, така и при фирмите. Предвидени са също сериозни инвестиции за разширяване на обществения транспорт, вкл. и на железопътната мрежа, както и атрактивни цени на билетите. През следващата година ще бъдат създадени и комуникирани конкретни мерки.

  

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: