Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Как да превърнем био отпадъците в нови ресурси и енергия?

2018-03-23 11:26:02


Тази година един от фокусите на Savе the Planet ще бъде оползотворяването на биоотпадъците. Изложението ще се проведе в Зала 5, ИЕЦ София от 27-ми до 29-ти март. “Целта ни е да популяризираме най-новите решения за екологично и рентабилно управление и рециклиране на отпадъците. Те са достъпни за бизнеса и общините и внедряването им в практиката носи редица ползи –  получаване на нови ресурси, енергия, подобряване на екологичната инфраструктура, повече конкурентност и ефективност. ” – споделят организаторите от Виа Експо.

Събитието е отлична възможност за делово договаряне и нови контакти. Част от изложителите търсят дистрибутори за България и региона, а други контакти с общини, фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна, текстилна, химическа, фармацевтична промишленост, горско стопанство, ХВП, производители на пластмасови и изделия, както и компании, целящи повишат своята ресурсна ефективност чрез рециклиране на отпадъците. Чрез виртуална платформа посетителите могат да уредят предварително среща с участници от 12 държави.

Сред акцентите в изложението ще са:

 • Термокомпостери с домашно и промишлено приложение, изработени от 100% рециклиран полиетилен, а венитационните отвори гарантират висока степен на разлагане
 • Мобилни и стационарни машини за компостиране – извършват механично и механично-биологично третиране на биоотпадъци и обработка на биомаса като ВЕИ източник
 • Генериране на енергия чрез биологични и термични технологии
 • Биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ, бойлери на биомаса
 • Линии за производство на пелети, барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци
 • Решения за третиране на медицински, индустриални и животински отпадъци
 • Система за ефективното и икономично рециклиране и разделно събиране на хартия, картон, метал, стъкло и органични отпадъци
 • Оборудване за рециклиране на пластмасови отпадъци, електрически кабели, цветни метали, алуминий, автомобилни гуми и др.
 • Интегрирано управление на събирането на общинските отпадъци чрез сателитна навигация
 • Софтуер за управление на отпадъци и сателитна навигация. Клиентите взимат стратегически решения, базирани на данни и така управляват своите отпадъци по-интелигентно, рентабилно и екологосъобразно и др.
 • Сметосъбираща техника
 • Финансиране по европейски проекти, консултиране и услуги
 • Кантарни системи и др.


Паралелната конференция ще се проведе на 28 март в Конгресния център. Кръгова икономика, Програма LIFE, Третиране на течности, получени при преработка на отпадъци, Генериране на енергия чрез биологични и термични технологии

Брошура


www.viaexpo.com

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: