Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?

2016-03-18 14:04:21

Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?

Save the Planet е еднодневна международна конференция, която ще се проведе в София на 5 април. Организаторите от Виа Експо са поканили водещи експерти. Те ще представят добри практики в областта на управлението на отпадъците и рециклирането.

Гюлер Алиева от Министерство на околната среда и водите ще очертае целите на националната ни политика в сектора. Интересна ще е презентацията на иновативна екосистема за намаляване въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда и общественото здраве. Даниела Димитрова Русо е основател на фирма Think Beyond Plastic™. По нейно мнение трудно можем да разрешими социални и екологични предизвикателства без прилагане на иновации и предприемачество.

Милда Базюлит от Европейската федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда ще подчертае ролята на частния сектор в управление на отпадъците в пакета за кръгова икономика.

Втората част от конферентната програма е посветена на отпадъците в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и дървообработването.

Хвойе Милошевич от BDI - BioEnergy International ще акцентира върху новите решения на компанията с приложение в пивоварната индустрия. Той ще сподели за успешно реализиран проект в австрийска пивоварна. Тя инталира биогаз инталация, която третира 20 000 тона остатъци (отработено зърно, филтърна утайка и мая) и произвежда 15 GWh/а биоенергия на година от тях.

За надеждната и безопасна технология на Martin GmbH за обработка на общински твърди отпадъци ще ни разкаже Щефен Шолц.

Делегатите ще имат възможност да се запознаят с опита на Гюнтер Шверцлер - пионер в разработването на проекти за използване на дървесни стърготини като гориво за топлофикационните системи в Австрия. Той ще насочи вниманието върху ползите от оползотворяване на дървесните отпадъци с цел намаляване на вредните въглеродни емисии.

Третирането на твърдата биомаса при производството на биогаз е специфична дейност. Едно от предизвикателствата е неправилното смесване между полутечни отпадни материали и твърда животинска тор, слама и др. Xergi е датска компания, която разработва технологията X-chopper®. Тя позволява да се използват много повече твърди материали като процентно съотношение. Резултатът е по-ефективно производство на газ.

Паралелното изложение ще се проведе от 5-ти до 7-ми април, на което компании от 9 държави ще представят оборудване и решения за третиране, събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

За повече информация:  Програма на конференцията    https://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: