Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?

Начало > Новини > • Пресинформация > Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?

Покажи Страниците
2016-03-18 14:04:21

Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?

Save the Planet е еднодневна международна конференция, която ще се проведе в София на 5 април. Организаторите от Виа Експо са поканили водещи експерти. Те ще представят добри практики в областта на управлението на отпадъците и рециклирането.

Гюлер Алиева от Министерство на околната среда и водите ще очертае целите на националната ни политика в сектора. Интересна ще е презентацията на иновативна екосистема за намаляване въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда и общественото здраве. Даниела Димитрова Русо е основател на фирма Think Beyond Plastic™. По нейно мнение трудно можем да разрешими социални и екологични предизвикателства без прилагане на иновации и предприемачество.

Милда Базюлит от Европейската федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда ще подчертае ролята на частния сектор в управление на отпадъците в пакета за кръгова икономика.

Втората част от конферентната програма е посветена на отпадъците в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и дървообработването.

Хвойе Милошевич от BDI - BioEnergy International ще акцентира върху новите решения на компанията с приложение в пивоварната индустрия. Той ще сподели за успешно реализиран проект в австрийска пивоварна. Тя инталира биогаз инталация, която третира 20 000 тона остатъци (отработено зърно, филтърна утайка и мая) и произвежда 15 GWh/а биоенергия на година от тях.

За надеждната и безопасна технология на Martin GmbH за обработка на общински твърди отпадъци ще ни разкаже Щефен Шолц.

Делегатите ще имат възможност да се запознаят с опита на Гюнтер Шверцлер - пионер в разработването на проекти за използване на дървесни стърготини като гориво за топлофикационните системи в Австрия. Той ще насочи вниманието върху ползите от оползотворяване на дървесните отпадъци с цел намаляване на вредните въглеродни емисии.

Третирането на твърдата биомаса при производството на биогаз е специфична дейност. Едно от предизвикателствата е неправилното смесване между полутечни отпадни материали и твърда животинска тор, слама и др. Xergi е датска компания, която разработва технологията X-chopper®. Тя позволява да се използват много повече твърди материали като процентно съотношение. Резултатът е по-ефективно производство на газ.

Паралелното изложение ще се проведе от 5-ти до 7-ми април, на което компании от 9 държави ще представят оборудване и решения за третиране, събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

За повече информация:  Програма на конференцията    https://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition

 

 

 

 

 

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo