Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Как интелигентните технологии променят градовете?

Как интелигентните технологии променят градовете?

В периода 7-9 март в София ще се проведе поредното издание на Smart Cities - изложение и конференция за интелигентни градове. Организатор е Виа Експо. Събитието ще популяризира разработените решения за екологично и ефективно управление на градските подсистеми.
Еднодневната конференция (7 март) ще стартира със сесията "Енигмата на електронното здравеопазване", организирана от Иновация Норвегия. Експерти ще очертаят елементите на електронното здравеопазване, ще споделят норвежкия опит и ще популяризират решения за цифровизация в сектора.

Нурия Де Лама от Европейската Big Data асоциация ще презентира темата "Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове". Тя ще направи цялостен преглед на текущите инициативи на равнище ЕС, които са предприети с цел създаване на единен цифров пазар за интелигентните градове, и на решенията за интеграция, управление и финансиране на събирането и обработването на данни. Големият обем данни дава много възможности за подобряване на здравните услуги, градско планиране, управление на трафика и др.
Фокусът на презентацията на Джон Лагоянис от Интраком Телеком, Гърция ще бъде върху елементите, които правят един град интелигентен: осветление, управление на отпадъци, измерване, транспорт и мобилност.

Ина Карова от Енергийна агенция Пловдив ще говори за иновативни технологии и подходи за проследяване и моделиране на велосипедните и пешеходните потоци. Тя ще акцентира върху  добрите практики за промотиране на придвижване пеша и чрез велосипед, както и ще засегне и темата за интелигентния енергиен мениджмънт.

С новостите в смарт фасилити мениджмънта ще ни запознае Горан Младенов от Българската фасилити мениджмът асоциация.
В изложението ще вземат участие компании от Австрия, България, Германия, Италия, Норвегия, Чехия и др., които ще представят:
 

 • M2M решения за интелигентно отчитане, автоматика за дома, локализиране на превозни средства, телематични приложения
 • Независима уеб-базирана платформа за проследяване
 • Решение за интегрирано управление на битови отпадъци
 • Модулна система за ефективно използване на запасите от ресурси
 • Интелигентни системи за управление на улично осветление
 • Система за електронно обучение и др.


Паралелни събития: Eнергийна ефективност и възобновяема енергия, Управление на отпадъци
За повече информация: Виа Експо www.viaexpo.com
Брошура   Регистрация за участие в конференциите  Регистрация за посещение на изложението
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: