Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 

Интервю с проф. Назърски по повод участието му в международна конференция “БЕЗ аварии”

Проф. Назърски, какви щети и рискове бихме могли да избегнем чрез оценка на факторите, влияещи върху устойчивостта на сгради и съоръжения?


Във фазата на проучването и проектирането на конструкциите на промишлени сгради и съоръжения е много важно да се познава комбинираното действие на климатични и експлоатационни фактори като: температура на въздуха през зимен и летен сезон, влажност на въздуха, брой цикли променливо замръзване-размръзване на водата през зимата, видове газови агресивни среди от производството, концентрация и интензитет на действие на тези среди и др. С отчитането на действието на тези процеси върху конструкциите се повишава експлоатационната им дълготрайност, увеличават се междуремонтните срокове и така се спестяват значителни финансови ресурси за ремонтно-възстановителни работи на конструкциите.

Кои нови методи ще разгледате във Вашата презентация?

Ще представя съвременни системи за възстановяване на стоманобетонни конструкции, които се базират на циментполимерни и полимерни композити, както и на композити на база карбонови фибри. С тях може да се постигне възстановяване на проектната носимоспособност и надеждност на конструкциите, както и повишаване на дълготрайността им чрез използване на съвременни изолационни системи за антикорозионна защита.

Защо си струва да инвестираме в усилването на стоманобетонни конструкции?

Възстановяването на стоманобетонни конструкции на промишлени сгради и съоръжения е сравнително скъпо, но чрез тази инвестиция могат да бъдат увеличени междуремонтните срокове.

Така на предприятията ще се спести спирането на производството, което води до значителни финансови загуби. Следователно влагането на по-сериозни средства за възстановяване на стоманобетонните конструкции се възвръща многократно.

За повече информация разгледайте конферентната програма на „БЕЗ аварии“ (14-15 ноември, Гранд Хотел Пловдив)

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: