Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center

Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center


Уважаеми партньори,

2 месеца остават до старта на "Smart Buildings" - единственото по рода си събитие в областта на интелигентните сгради, което ще се проведе в рамките на Форума и изложбата за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия (29-31 май, ИЕЦ, София).

Събитието ще обхване: системи за сградна автоматизация (управление на осветлението, контрол на достъпа, противопожарни системи и охрана, управление на аудио- и видео системи), системи за управление и контрол, софтуер за управление на инсталациите и оборудването в сградите, консултантски услуги и др.

Сградите са най-големият консуматор на енергия, чрез инвестиции в иновативни системи за сградна автоматизация и софтуер се постига значителна икономия на разходите, намалява се въглеродният отпечатък и се осигурява максимален комфорт за обитателите.

CenterMine Ltd. ще се включи в програмата на Форума с презентация на софтуерната система за фасилити и пропърти мениджмънт - FM Center. В интервю с г-н Иво Стоянов, продуктов мениджър на компанията, ще научите за предимствата на тази система, бъдещите проекти и тенденциите в сектора.

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

Линкове:          Изложба               Брошура

За контакти: Таня Булдеева | Е tanya@viaexpo.com | T 032/512 905

.......................................................................................................................

 

CenterMine Ltd.
 

 

 

 

 

 

 

Г-н Стоянов, моля да ни представите накратко дейността на вашата компания.

CenterMine Ltd. е софтуерна компания, специализирана в разработването и внедряването на бизнес решения и услуги с фокус върху управлението на сгради и оптимизацията на процеси. Нашите специалисти имат богат професионален опит и технологични познания, което ни позволява да предоставяме на клиентите си и консултации в посока – бизнес анализ на съществуващи процеси и практики и оценяване на ефективността им, план за внедряване, миграция и структуриране на данни, обучение, поддръжка и други.

Каква е ролята на софтуера за фасилити и пропърти мениджмънта?

Управлението на недвижима собственост или както е познато с термина фасилити и пропърти мениджмънт, е сложен процес, който обхваща широк набор от дейности. Всички те трябва да бъдат добре координирани, контролирани и анализирани, за да бъде процесът ефективен. Това налага и използването на софтуер, който да автоматизира голяма част от процесите и най-вече да даде на мениджмънта общата картина за управлението на тяхната собственост. Казано простичко - като мениджър е важно да имаш информация, за да вземеш решение; важно е да знаеш какви са ти разходите и причината за тях, за да можеш да ги оптимизираш; важно е да знаеш къде отива времето на екипа ти, за да си сигурен, че работният процес е ефективен.

Какво представлява FM Center?

FM Center е най-доброто ни постижение. Създадохме този продукт преди 12 години с нашите партньори от Немечек ООД като система, която да управлява строящия се тогава Бизнес Парк София. С тяхна помощ доразвихме системата и тя се превърна в универсален софтуер за управление на недвижима собственост, подходящ не само за бизнес паркове, но и за всякакъв друг тип сгради.

Най-общо, FM Center е инструмент, който подпомага дейностите по управление и поддръжка на имоти и сграден фонд и позволява справки и анализи, необходими на мениджмънта като осъществява контрол върху дейностите.

В кои сфери намира приложение? Кои са ползвателите му?

Една от отличителните черти на този софтуер е богатата функционалност, която позволява адаптирането му към различни бизнес сектори и начини на употреба. Системата е подходяща за управление, както на бизнес сгради и комплекси, така и на търговски вериги, молове, банки, фирми с множество отдалечени офиси и други. Негови ползватели са, както фасилити мениджърите във всяка една организация – служителите, които директно отговарят за поддръжката и управлението на сградите, така и хората на други ръководни позиции, включително и финансовите отдели. Идеята е всички заинтересовани лица да имат достъп до информацията за сградите по всяко време.

Какви модули включва и могат ли да се използват само част от тях?

Действително системата е на модулен принцип, като обхваща процесите по дефиниране параметрите и структурата на собствеността, следене и инвентаризация на оборудване, управление на договори, контрол и разпределение на разходи, следене на приходи, отчитане на данни от системи и измервателни устройства, управление на поддръжката на сгради и съоръжения, управление на контакти с партньори/доставчици/наематели и не на последно място - отчети, справки и анализи върху въведените данни. Мащабът на дейностите и процесите, които покрива системата, е много голям и разбира се, в зависимост от бизнеса на организацията, която работи с нея, е възможно не всички модули да бъдат използвани. Важно е обаче да се знае, че колкото повече информация се въвежда в системата, толкова по-добре тя разкрива своя потенциал и полезност.

Каква икономия на ресурси може да се очаква в следствие на използването на FM Center и колко години е възвращаемостта на направената инвестиция?

Известно е, че софтуерните решения сами по себе си не решават проблеми и не спестяват ресурси, ако не се използват разумно. В този смисъл е трудно да се дадат конкретни цифри, защото те зависят и от самата организация. И все пак, опитът ни и световните практики показват, че система като FM Center може да доведе до намаляване на оперативните разходи, редуциране на енергийното потребление и оптимизиране на времето на служителите. Има организации, които успяват да намалят енергийните си разходи с 60% от предишните им стойности, благодарение на система за управление на недвижима собственост. Важно е обаче да се отбележи, че тези икономии на ресурси не стават от само себе си. За разлика от системите за сградната автоматизация, които директно пестят електроенергия като включват и изключват различни системи и устройства според зададен режим, при софтуерните решения за фасилити мениджмънт всичко е въпрос на информация, която получаваш от тях и какво решаваш ти като мениджър да направиш с нея.

Същото важи и за периода на възвръщаемост. Колкото по-активно се използва системата от самото начало, толкова по-бързо софтуерът се изплаща чрез оптимизациите, които се постигат с него. В зависимост от организацията, начинът на работа и обема на самата инвестиция, това може да се постигне и за 6 месеца.

Моля да споделите за ваши реализирани и бъдещи проекти?

За нас е изключително интересно и полезно, че имаме проекти с компании от различни бизнес сектори, които използват системата ни по свой уникален начин. Това води до натрупване на ценен опит и ни дава възможност да развиваме продукта си според конкретни пазарни нужди.

С FM Center се управляват обекти като Бизнес Парк София, кулите на Софарма, офисите и банката на Алианц, шоурумите на Мерцедес, веригите магазини на Lidl, Техномаркет, Практикер, ваканционното селище Санта Марина и много други, които можете да разгледате на сайта ни.

Помагаме за решаване проблемите, както на фасилити мениджмънт компаниите, които трябва да управляват поверените им сгради, така и тези на собствениците на сгради, които по една или друга причина сами управляват собствеността си.

Започнахме и много интересен проект със Софийския университет, който тепърва набира скорост и вярваме, че ще доведе до добри резултати.

Как виждате бъдещето за развитието на пазара на интелигентните сгради в България и региона? Имате ли интерес към чужди пазари?

Интелигентните сгради се свързват с високотехнологични решения, които са в основата на съвременния прогрес. В същото време, темата за изчерпаемите природни ресурси и търсенето на алтернативни източници на енергия също налага използването на модерни технологии и ИТ решения, които да оптимизират енергийните разходи. Освен това, тенденцията сред наемателите на офис помещения е да залагат в базовия си минимум от изисквания критерии като енергиен клас А на сградата и професионален фасилити мениджмънт. Всичко това ме кара да вярвам, че пазарът на интелигентни сгради и в България, и в региона, ще се развива значително. Вече имаме едни от първите еталони за интелигентни сгради – нашите клиенти - Софарма Тауърс и София Еърпорт Сентър и смятам, че далеч няма да останат единствените.

Що се отнася до чуждите пазари, има много интересни сред тях – както тепърва започващи да се ориентират в тази насока (като Балканския регион и Турция), така и такива, които от години внедряват добри фасилити мениджмънт практики (като страните в Западна Европа – Англия, Германия, а също и тези от Близкия Изток). В нашия фокус към момента попадат страни като Ливан, Кувейт, Саудитска Арабия. Миналата година стартирахме и първия си проект в Ливан с компанията за управление на недвижима собственост MENA Capital.

Каква ще бъде темата на презентацията Ви по време на конференцията?

Избрахме да разкажем на аудиторията за управлението на умните сгради чрез специализирани софтуерни решения и да представим ползите на системите за Фасилити мениджмънт, каквато е и нашата система - FM Center. Затова озаглавихме презентацията си „Smart Management Through Specialized Software Solutions: FM Center (CAFM)".

http://fmcenter.centermine.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: