Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
Интервю с д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Великобритания във връзка с участието му в Конференцията за предотвратяване на аварии, Пловдив 20
19

Д- р Кнезевич как концепцията Ви за предотвратяване на аварии посредством формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност” може да се приложи на практика и от какви ресурси се нуждае тя (технологични, финансови и организационни)?

Подходът MIRCE Science представлява една абсолютна промяна в начина, по който се подхожда към дейностите по индустриална сигурност и поддръжка. Въпреки че значението на двете дисциплини е признато, досега нямаше проучвания как комбинираното им влияние се отразява на възникването на аварии по време на периода на експлоатация на съоръжения и оборудване. Успешното внедряване на концепцията изисква промяна в организационния начин на мислене, което от своя страна не се нуждае от огромни технологични и финансови инвестиции.

Какви са преките ползи и какви щети могат да бъдат избегнати чрез нея?

Възможността да се прогнозира „бъдещата“ реалност на функциониращите системи още на етап “проектиране / изграждане”, предоставя опции за внедряването на всички необходими за предотвратяване на аварии промени, без да се налагат допълнителни разходи.

В кои индустриални сектори концепцията може да бъде приложена?

MIRCE концепцията е набор от знания, потенциално приложими за всички сектори. Тя се прилага в области, където последствията от аварии биха били катастрофални както за оператора, така и за околната среда и хората, а именно военната промишленост, ядрената енергетика, нефтохимичната, минната, железопътната, фармацевтичната, телекомуникационната индустрия и много други.

  

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: