Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Какво не знаем за превенцията от авариите?
За първи път темата за превенция от инциденти влиза във фокуса на бизнес събитие. БЕЗ аварии се организира от Виа Експо от 14-ти до 15-ти ноември в Гранд Хотел Пловдив. Спиране на производство, принудителен престой на хора и машини, непредвидени разходи, застрашаване на човешки живот – всеки бизнес, който цели да се развива, не иска да попада в тези критични ситуации.

Експерти от авторитетни асоциации, университети и водещи компании от Австрия, България, Великобритания, Гърция, Италия, Сърбия и Франция ще представят иновативни решения и ползи от навременното използване на проактивни мерки. „Вярваме, че форумът ще бъде изключително полезен за представителите на различни индустрии“ – коментират организаторите от Виа Експо. „Участниците ще се запознаят с най-различни аспекти от темата.“ – допълват те.

Авариите и неплануваните ремонти на нови и амортизирани сгради могат да бъдат избегнати. Представители на УАСГ, Българска асоциация по инфрачервена термография, Строителна камара Пловдив, Скортел, БАИС, Мапеи ще запознаят делегатите с нови системи за възстановяване на конструкции, за локализиране на деформации и аномалии в инфраструктурни обекти и в сгради, с решения за хидро- и шумоизолация, които оптимизират разхода на материали и енергия.

Видеоаналитика на базата на невронни мрежи ни отвежда в бъдещето. АксонСофт и Ентърпрайс Сикюрити Сълюшънс ще презентират интегрирана платформа за видеонаблюдение, противопожарна система, контрол на достъпа, охрана на периметъра и системи за промишлена автоматизация. Системата е с елементи на изкуствен интелект. Тя позволява да се анализира информация от различни източници и да се създават автоматични сценарии с отчитане на особеностите на конкретното предприятие.

Темата за пожарна опасност придобива изключителна значимост. „TROX Австрия избра БЕЗ аварии за премиерата на най-новата ни противопожарна клапа с усъвършенствана аеродинамична форма. „ - съобщи Делян Иванов, регионален управител на компанията. Konica Minolta ще анонсира термални камери за видеонаблюдение за ранно откриване на висока температура и високо напрежение - предпоставки за възникване на пожари. По темата ще се говори експерт от Националната камара за пожарна безопасност в строителството, а фирмите Mobiak (Гърция) и Дени Файер ще представят последни иновативни продукти за борба с пожарите.

Детекция на опасни газове и утечки спасява човешки животи и повишава експлоатационната надеждност на инсталации. „Предотвратяването на аварии в индустрията чрез технологиите за автоматичен мониторинг е все още непозната тема у нас.“ - констатира г-н Михайлов, управител на Делта Инструмент. Фирмата ще акцентира върху нови за нашия пазар газсигнализационни системи за опасни концентрации на избухливи или отровни газове. Интерес ще предизвикат ултразвукови детектори на Трокуттестгруп за намиране на утечки, които идентифицират прецизно пропуски.

Апаратура за измерване на физико-химични параметри помага на индустрията да бъде по-продуктивна. Глобал-Тест ще анонсира широк спектър от решения за измерване и мониторинг на определени параметри, контрол на гранични стойности, откриване на дефекти в различни компоненти, с цел предотвратяване на аварии и осигуряване на правилното функциониране на системите в сферата на промишлеността, производството, ХВП, фармацевтичния сектор.

Как да намалим консумацията на енергия, да избегнем прекъсване на ел. захранването? Демован на DTS – „Цифрови преносни системи“ ще демонстрира системата DIGIWARE, патент на SOCOMEC. Тя гарантира максимална степен на надеждност и поставят високи стандарти за измерване и наблюдение на качеството на електроенергията.

Налични са нови възможности за финансиране. Деница Николова, Българската асоциация на консултантите по Европейски програми, ще говори за начините на финансиране на внедряването на иновации в предприятията. Защо трябва да спазваме правилата за качество и безопасност на продуктите? Благовеста Шинева от Центъра за изпитване и европейска сертификация ще даде отговор.

Това са част от продуктовите акценти и темите във форума. Ако целите да направите своята дейност по-защитена и конкурентна, заповядайте на БЕЗ аварии.

Все още можете да се възползвате от отстъпки за участие в конференцията. Входът за изложбената зона е свободен.

Програма на конференцията       Изложбена зона

За повече информация: www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 
 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: