Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Камара на инсталаторите в България
Камарата на Инсталаторите в България (КИБ) е национална браншова организация, създадена през април 1995г в Пловдив като нестопанска организация (Инсталационна Камара). До момента, КИБ има повече от 200 члена – юридически и физически лица, работещи в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията, електротехника и автоматизация, ВиК, газоснабдяване, енергоспестяващи технологии, възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда.  

Камарата води Професионален Регистър на Инсталаторите.  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КИБ:

  • Да промотира и подкрепя развитието на инсталационната техника в България;
  • Да представлява и защитава интересите на своите членове;
  • Да представлява своите членове пред държавни, обществени и други институции;
  • Да съдейства за повишаване на професионалните квалификации на инсталаторите.  


От 2003г. до 2015г. Камарата издава списание „Инсталации“.
През декември 2005г. бе лицензиран Център за професионално обучение към КИБ ( Лиценз № 200512291, протокол 10/14.12.2005, издаден от НАПОО), предлагащ професионално обучение по лицензирани професии в областта на сградните инсталации, като: Електротехник, Техник и Монтьор на енергийни съоръжения, Строител, Водопроводчик, и много други.  

От 2003г., КИБ е пълноправен член на GCI-UICP (Международна Асоциация на инсталаторски и строителни фирми, представляваща интереса на 180 000 компании от 23 европейски страни, Австралия, Канада и САЩ), с централен офис в Брюксел.

За контакти:
http://www.nisbg.org/


Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: