Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Карлос де ла Паз и Панос Фетсис
Карлос де ла Паз

Като Експерт по Околната среда в Комуникационния екип на LIFE, Карлос де ла Паз отговаря за анализирането и активното разпространение на резултатите, получени от повече от 4 600 реализирани проекта, съфинансирани от LIFE.
Карлос започва кариерата си като стажант в Международния търговски център на ООН (Бюро за политики и програми), агенцията, отговаряща за изпълнението на финансирани проекти, свързани с развитието на търговията, в развиващите се страни.
Между 2009 и 2010 г. той работи в Брюкселския офис на регионалното правителство на Андалусия като референтно лице в областта на околната среда.

В периода 2011-2013 г. работи като служител в областта на научните изследвания и политики във FARNET, помощното звено на Европейската комисия (Генерална дирекция "Морско дело и рибарство"), което подпомага изпълнението на насоките на Европейския фонд за насърчаване  устойчивото развитие на рибарските райони в ЕС.

Испанец по националност, Карлос има дипломи в следните дисциплини: Право (2008), Политически науки и Публична администрация (2009 г.); Диплома по Бизнес администрация (2007 г.). Той говори испански, английски и френски езици.

 

Панос Фетсис


Работейки като експерт в областта на климатичните промени в Комуникационния екип на LIFE, Панос отговаря за извършване на активен анализ и разпространение на резултатите от програмата LIFE.
Поради загрижеността си от замърсяването на околната среда, той се стреми да съчетае своя опит в икономиката и 4-годишния  си трудов стаж в Ernst &Young с проекти за екологично и устойчиво производство на енергия.

В Банка Пиреос, като координатор в първия "Зелен банков клон" в Югоизточна Европа, той предоставя консултантски услуги в областта на екологичните технологии, включително консултации по икономически, технически и политически въпроси.
Панос участва активно в разработването на различни екологични проекти за страните от ЕС, съсредоточени предимно върху три области: социално-икономическо въздействие от управлението на природните ресурси; икономически рискове и възможности, породени от промените в климата; технологии за смекчаване на изменението на климата.

Панос притежава магистърска степен по Икономика за управление на природните ресурси и околната среда. Той говори гръцки, английски и френски езици.
   
 


Резюме на презентацията

Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на дейности в областта на околната среда и климата. Главната цел на LIFE е да допринесе за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска „добавена стойност“.

От 1992 г. насам програмата е съфинансирала над 4600 проекта в целия ЕС.

За финансовия период 2014-2020 г. LIFE ще предостави приблизително 3,46 милиарда евро за опазване на околната среда и климата.

По време на своето участие в 9-ата „Конференция и Изложба за управление и рециклиране на отпадъци за Югоизточна Европа“, представители на LIFE ще разяснят на аудиторията програмата LIFE и възможностите за финансиране, които тя предлага.
Семинарът, представящ програмата LIFE, ще е от интерес за потенциалните кандидати, които искат да представят свои предложения за проекти с цел участие в нея.

 
 
 

 

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: