ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Къде изчезна износът – България бързо губи позициите си извън ЕС

Къде изчезна износът – България бързо губи позициите си извън ЕС
Продажбите намаляват сериозно в Русия и Сингапур, коментира Десислава Николова от ИПИ


В унисон с най-мрачните прогнози за износа през 2016 година първото тримесечие показва спад на продажбите на външните пазари на България, пише в свой анализ икономистът Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ).

За първите три месеца на годината общият износ на страната е намалял с 1,6%, като основният „виновник” е представянето на страната на пазарите в трети страни, където износътсе свива с 8,8% за периода. Само през март има срив с 23%. В същото време износът за ЕС продължава леко да расте през първото тримесечие (с 2,5%), но този ръст не успява да компенсира свитите продажби на пазарите извън ЕС.

Всъщност данните за началото на 2016 година не са неочаквани и показват продължение на една негативна тенденция, която започна да се вижда от втората половина на 2015 година. Още от юли миналата година износът на България започна да стагнира, като редуваше месеци на близък до нулата растеж с лек спад. Единственото изключение беше декември, когато износът отбеляза растеж от близо 5%, посочва икономистът.

Основната причина за слабото представяне на износа през втората половина на 2015 година бяха продажбите в трети страни, които се свиха с 8,5% през третото тримесечие и с 4,5% - през четвъртото. В челото на най-слабо представилите се трети пазари миналата година се наредиха Русия и Сингапур, които отбелязаха двуцифрен спад на продажбите.

В началото на 2016 година картината е сходна. Продажбите в Русия и Сингапур продължават да намаляват сериозно, лекият спад на износа към Турция се задълбочава, а Китай също се присъединява към групата на свиващите се пазари. Това в никакъв случай не е неочаквано предвид продължаващото забавяне на китайската икономика и очакваното й преструктуриране от износно-ориентиран растеж (и водеща индустрия) към вътрешно търсене (и повече услуги).

Това влияе както на количествата основни промишлени суровини (най-вече метали), които се търсят от Китай, така и на техните цени на международните пазари.

В тази връзка е интересно да се види откъде идва спадът на износа на България към Китай и към трети страни в началото на 2016 година – дали причината е в по-ниските международни цени на основни суровини или пък количествата изнесени стоки спадат заради по-малко продажби? Или пък спадът е комбинация и от двата ефекта – на цените и на физическите обеми?

Към цялата новина: http://www.investor.bg/