ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Холандската асоциация за управление на отпадъците (DWMA)


 

Холандската асоциация за управление на отпадъците (DWMA) представлява националните и международни интереси на фирмите от бранша, работещи в Холандия. От април тази година DWMA вече се анонсира като партньор на реализирането на идеята за кръгова икономика. Секторът на отпадъците играе решаваща роля в този процес и членовете на Асоциацията имат експертен опит, който е необходим. За да затворят различни материални цикли, партньорите трябва да намерят други подобни, да обменят информация и да използват възможностите. Всеки носи своята отговорност - производителите и фирмите от сектора отпадъци и рециклиране, правителството и гражданите, учени и дизайнери, потребители. Ако всички страни във веригата на стойността си сътрудничат, тогава е възможно създаването на кръгова икономика. DMWA приветства нови партньори и е отворена за всички страни, които проявяват интерес към възстановяване на суровините от отпадъците.
 

Уеб сайт: www.wastematters.eu / www.verenigingafvalbedrijven.nl
Twitter: twitter.com/EUwastematters

Телефин:      +31 (0)73 627 94 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързани новини: