Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Холгър Таловиц


 


 

Преобразуване на градовете в подготвянето им за дигиталната ера

Градовете са мястото, където ще бъде оформено социалното и икономическо бъдеще на 21-ви век. Те са подложени на недостиг на ресурси и трябва да използват най-съвременни технологии, за да разрешат този проблем.

Цифровите технологии могат да помогнат на градовете да постигнат резултати, ориентирани към гражданите, в пет основни области: управление, транспорт, население, икономика и Е & Р /Енергия и Ресурси/. Тези области не е необходимо да бъдат разглеждани изолирано. Платформата може интелигентно да свързва хора, процеси и неща за по-интелигентни резултати. Тук е ролята на системата SAP – тя предлага градска платформа с всякакви интернет сценарии; ML алгоритми за иновативно извличане и обработка на данни, улесняващи вземането на решения и предоставянето на прогнози; блокчейн услуги за съхранение на информация в компютърни мрежи, намаляване на бюрократичните прегради.

Системата SAP за градовете се състои в конкретни сценарии за интелигентно осветление, управление на отпадъците, предотвратяване на наводнения, а също така и в създаване на общи платформи за всички бизнес сфери, за да стане управлението на градовете по-ефективно.


 

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: