Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Хърман Хаусман

Старши съветник/ експерт, Агенция по околна среда Rijkswaterstaat към
Министерството на инфраструктурата и управлението на водите на Холандия


Хърман Хаусман е експерт и координатор международни проекти в департамента на RWS Environment към Министерството на инфраструктурата и управлението на водите. Департаментът за управление на отпадъците е компетентният орган, отговарящ за мониторинга на всички потоци отпадъци, изпълняващ схемите за субсидиране, съветник за политиката на правителството относно изготвяне на документи за политиките на правителството и националните програми). Той предоставя информация на местните органи на властта и на частните компании.
По образование биолог по екология,  Хърман започва кариерата си в Научния съвет за правителствена политика, научен колектив към министър-председателя в Холандия. След седем години той е назначен да създаде Комисия за оценка на въздействието върху околната среда.
 
През 1991 той учредява Бюро към Съвета за управление на отпадъците, което служи като политическа платформа за консултации и координация между националните и общинските органи за управление на отпадъците в Холандия. През 2001 г. е назначен за изпълнителен секретар на Съвета и управляващ директор на Бюрото.

През 2005 Бюрото се обединява с NL Agency, Агенция на Министерството на икономиката. През 2013 г. отдел "Околна среда" на NL Agency е преобразувана в RWS, Агенция на Министерството на инфраструктурата и водите.
В позицията си на международен координатор е участвал в проекти в Бразилия, България, Канада, Китай, Колумбия, Чехия, Хонг Конг, Индия, Йордания, Македония, Мароко, Мианмар, Полша, Сърбия, Южна Африка, Украйна, САЩ, ОАЕ и др., канен е като лектор в много международни конференции.
 Холандският модел за кръгова икономика - развитие и опит

Кръговата икономика предлага една добра перспектива. Чрез затваряне цикълът на суровините можем да създадем една силна икономика. Но ние не можем да постигнем такава икономика като работим сами.

Моделът на кръговата икономика означава много повече от придвижване на суровините между предприятията и потребителите. Най-важната цел на кръговата икономика е ограничаване на вредното влияние върху планетата. Същевременно в Холандия и Европа ще бъдат създадени много повече работни места, тъй като ще бъде по-евтино да се ремонтират продуктите, отколкото да се заменят с нови. По този начин предприемачество съобразно кръговия модел означава сериозен избор на материалите, влагани в продуктите и тяхното експлоатационно време; производствен процес, основаващ се на устойчиво енергийно потребление и устойчива производствена система.

През септември 2016 стартира програмата ‘Холандия с кръгова икономика през 2050’ (Nederland circulair in 2050), насочена към разработване и прилагане на модела на кръгова икономика до 2050 г. Тя дава добър тласък за постигане на кръговата икономика в Холандия. В тази връзка темата е поставена на челно място в Холандската национална програма за научни изследвания чрез цикъла "Кръгова икономика и ефективност на ресурсите", която се стреми да отговори на търсенето на мултидисциплинарни знания както сега, така и в бъдеще. Завършването на проучването е от изключителна важност в това отношение, както и с участието на широката общественост.

Ако Холандия се стреми да постигне модела на кръгова икономика до 2050 г., то се изисква различен начин на мислене и организиране. Това води до комплексна промяна на системата. Наред с другите неща, трябва да се установи устойчива икономическа система включваща предприятия с кръгов режим на работа, които имат здравословни бизнес модели, както поотделно, така и взаимосвързано. Вече са предприети няколко стъпки. В началото на 2017 г. беше подписано споразумение за ресурсите между браншови организации, бизнеса, неправителствени организации и правителството. През януари тази година бяха предадени на министъра на околната среда Програми за промяна на 5 ключови вериги: биомаса и храни, строителство, промишленост, потребителски стоки и пластмаса. Тези документи бяха изготвени с участието на всички заинтересовани страни. Правителството скоро ще отговори и ще посочи какви действия трябва да бъдат предприети.
Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: