Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Хърман Хаусман

2017-01-27 18:00:30

Хърман Хаусман, Старши съветник / Експерт в  RWS Environment
 


 

Хърман Хаусман е старши съветник / експерт и координатор на международни проекти на отдел «Околна среда» на фирма RWS. Отделът за управление на отпадъците е компетентният орган, отговорен за мониторинг на всички потоци от отпадъци, изпълняващ схеми за субсидиране, даващ съвети по въпросите на държавното управление (подготовка на програмни документи и национални програми) и предоставящ информация на местните държавни и частни фирми.
 
Биолог по Околна среда по образование, Херман започва кариерата си в Научния съвет за държавната политика, мозъчния тръст на министър-председателя на Холандия. След седем години той е назначен за отговорник за учредяването на  Комисия за оценка на въздействието върху околната среда.
 
През 1991 г. той е помолен да създаде Бюро към Съвета за управление на отпадъците, което послужило като политическа платформа за консултации и координация между Националните, Провинциалните и Общинските органи за управление на отпадъците в Холандия.

През 2001 г. той е назначен за Изпълнителен секретар на Съвета и Управляващ директор на Бюрото.

През 2005 г. Бюрото се слива с NL Agency, агенция на Министерството на икономиката. През 2013 г. Отделът по околна среда към NL Agency, е прехвърлен към RWS, агенция към Министерството на инфраструктурата и околната среда.

В качеството си на международен координатор в RWS, Хърман Хаусман участва в осъществяването на проекти в Бразилия, България, Канада, Китай, Колумбия, Чехия, Естония, Хонконг, Индия, Йордания, Македония, Мароко, Мианмар, Полша, Румъния, Танзания, Турция, Сърбия, Южна Африка, Украйна, САЩ и ОАЕ, и е канен като лектор на много международни конференции.
 

 Холандският напредък в контекста на кръговата икономика

През Септември 2016 г., Холандското правителство представи междуправителствена програма за развитието на национална кръгова икономика с краен срок 2050 г.  “The Netherlands Circular in 2050”.
Тя предвижда пълно отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите. Движещите мотиви, които стоят зад тази визия за развитие, са не само екологични, те са също толкова и икономически.

За постигането на тези цели, Холандия трябва да предприеме действия на всички нива на обществото и да си постави ясни задачи. Първата цел е амбициозна, но не е непостижима: 50% намаляване на използваните суровини като минерали, изкопаеми горива и метали, до 2030 г. За реализиране на целите, заложени за 2030 г. и 2050 г.,  Холандското правителство сключва споразумения за кръгова икономика с множество заинтересовани страни.

На 24-ти януари 2017 г. е подписано Споразумение за използването на суровини, а за средата на 2017 г.  е планирано приемането на 5 Програми за Преходния период - за биомаса и храни, за пластмаси, за потребителските стоки, за строителния сектор и за преработващата промишленост.
В Холандия, ние определено не започваме от нулата. Вече имаме значителни успехи в управлението на отпадъците: 80% от всичките ни отпадъци се рециклират, 17% се изгарят за производство на енергия, а само 3% се депонират.

Но в една кръгова икономика, ние се ангажираме не само с последната част на кръга (оползотворяване на отпадъци и рециклиране на отпадъци), но и с целия кръг дейности, включително разработване на нови бизнес модели и на по-интелигентни и по-ефективни продукти, които имат по-дълъг жизнен цикъл, консумират по-малко енергия и са лесни за възстановяване и рециклиране.

 

 

 

 

 

 


 

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: