ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Клъстер на българските социално отговорни износители – ДЗЗД

Клъстер на българските социално отговорни износители – ДЗЗД

 „Клъстер на българските социално отговорни износители” ДЗЗД е новосъздадено сдружение, чиято основна дейност включва:

  • представителство и защита на икономическите интереси на своите членове пред законодателната, изпълнителната и местната власт;
  • взаимодействие с изпълнителната власт и с национални и частни организации и сдружения за дефиниране на насоки и формулиране на ефективни политики за насърчаване на експорта на произведени в България стоки и услуги и за подобряване на тяхната конкуретноспособност;
  • сътрудничество с държавните институции и неправителствените организации за развитието и постоянното актуализиране на национална стратегия и план за действие за организирано насърчаване на българския износ към определени целеви пазари;
  • проучвания за провеждани в страната и в чужбина изложения, конфереции, семинари и други изяви за популяризиране на български продукти и услуги, и да подпомага участието на своите членове в подобни прояви;
  • информиране на своите членове за промените в законодателството, свързани с професионалните интереси на членовете на клъстера;
  • подпомагане развитието на деловите взаимоотношения, както между членовете на клъстера, така и с чужди клъстери, с цел намиране на нови пазари и други взаимодействия;
  • повишаване знанията на българските износители чрез различни програми за обучение и специални инициативи.


http://csrexporters.com/bg/

Свързани новини: