Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Клъстер София град на знанието

2018-09-29 16:42:41Обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.

Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Ядрото на Клъстер София град на знанието (КСГЗ) е мрежа от взаимосвързани фирми - производители и доставчици на продукти и услуги в областта на информационните технологии (ИТК инфраструктура, софтуерни решения, бази данни, информационни системи и др.) и в областта на бизнес услугите (управление на бизнеса, информационно обслужване, издателска дейност, радио, телевизия, печатни издания, творческа дейност, организиране на събития и др.).

http://www.knowledgesofia.eu/bg/

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: