Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители

Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители

Интервю с Тодор Спасов, мениджър индустриална техника, Елтрак България ЕООДГ-н Спасов, какви продукти ще представите на ЕЕ & ВЕ? Кои компании представлявате на нашия пазар?

Фирма Елтрак България ЕООД е официален представител на марката Caterpillar за България от 23 години.

Продуктите, които ще представим на това изложение, са новите модели високоефективни системи за производство на топлинна и електрическа енергия, базирани на газо-бутални двигатели Caterpillar с мощностен диапазон 64-4500kW, които работят на нискокалоричен газ (биогаз, сметищен газ, метан от пречиствателни станции за отпадни води и т.н.).

Имаме и нови продукти в областта на хибридните технологии. През изминалата година Caterpillar сключи договор за стратегическо партньорство с две компании, произвеждащи тънкослойни соларни панели на базата на CdTl технология с КПД до 21.5%, както и с първия в света производител на цинково-въздушни батерии, които са в пъти по-евтини от литиево-йонните и оловно-киселинните батерии. Основното им предназначение е съхранението на енергия от фотоволтаични и вятърни централи и стабилизиране на електроподаването при липса на източници на енергия.

Освен това на щанда ни клиентите ще могат да видят видеоклипове с презентации на системите за третиране на изгорели газове от двигатели с вътрешно горене, които вече масово се използват в индустриалните машини за постигане изискванията за нива на вредните емисии на Етап 4.

Защо решихте да участвате за 3-та поредна година в изложението и кои са Вашите потенциални бизнес партньори и клиенти?

Името на изложението – „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ само по себе си предполага, че изложителите са фирми, предлагащи продукти, услуги и инженеринг в тази област. В концепцията за иновации в производството на Caterpillar енергийната ефективност заема водещо място, а 2015 година беше може би най-богатата от тази гледна точка. Появиха се много нови модели, които тепърва ще навлизат на пазара. Като представители на марката за страната, ние сме длъжни да покажем на клиентите и партньорите си новостите в продукцията, която предлагаме, така че няма как да не участваме в единственото в България специализирано изложение с тази насоченост.

При инсталирането на когенераторни мощности ние вече сме селектирали определен кръг фирми, които отговарят на изискванията ни по отношение на изпълнението на електромонтажни ОВИ и СМР дейности. Това разбира се не ни пречи да търсим и други бизнес партньори, с които бихме могли да си сътрудничим, и с други електроизграждащи, ОВИ. Интересно е и какво ще покажат другите участници в това изложение. Възможно е да намерим и производители или доставчици на техника, която би допълнила нашите продукти.

Към момента имаме доставени 5 когенераторни инсталации на територията на България. Мощностите им са между 400 и 2000 kW, като секторите са отопление на оранжерийното зеленчукопроизводство и няколко когенератора, работещи на биогаз.

Фирмата ни също предоставя сервизни услуги по обслужването на няколко вече съществуващи биогазови централи, които са инсталирани с наши газови генератори, но без прякото ни участие.

Бих се радвал, ако освен съществуващите ни клиенти и тези, с които сме в процес на преговори, ни посетят и нови, затова ще се възползвам от случая да поканя представители на различни фирми на щанда ни.

С оглед на законодателството и новия програмен период благоприятни ли са тенденциите в областта на когенерацията и какво оборудване предлага фирма ЕЛТРАК?

Ако говорим за биогаз инсталациите, суровинен и ресурсен потенциал за инвестиции има. В България има доста източници на подобен тип енергия, които не са оползотворени. Що се касае до законодателните решения, бих казал, че имаме законодател, но нямаме отсрещна страна, която да защитава и аргументира правилно интересите на обществото и на инвеститорите в този сектор. На всичкото отгоре в Закона за ВЕИ през 2015 година на всеки 2-3 месеца се правеха промени, което внесе такъв смут сред инвеститорите, че не вярвам те отново да се доверят и да искат да разработват подобни проекти в близко бъдеще.

Тези промени в законодателството струваха на инвеститорите около 6-7 млн. лв. безвъзвратно изгубени средства, за които със сигурност ще бъдат заведени дела срещу България, ако не се предприемат стъпки за подобряване на законодателната рамка. Секторът ще се развие единствено ако се постигне дългосрочна договореност за възможно най-ефективно и полезно за обществото използване на ресурса биогаз и се фиксира цената, която ще получат инвеститорите, за да могат да гарантират възвращаемостта на инвестицията си. Сами разбирате, че говорим за нормативна и финансова стабилност за период, не по-малък от 7-8 години напред, който да позволи да се планира и да се пристъпи към инвестиции.

Що се касае до когенерационните инсталации, работещи на природен газ, тук съм спокоен, че бъдеще има, тъй като очаквам цената на тока да расте, а при сегашната цена на природния газ, която имаме и вероятно ще запазим и в близко бъдеще, този начин за производство на топлинна и електрическа енергия е напълно конкурентен и изгоден както за инвеститорите, така и за потребителите.

Какви са ползите от използването на когенераторите Caterpillar по отношение на ефективност, екологичност и надеждност? Къде то намира приложение?

Откъм енергийна ефективност комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия оползотворява почти напълно енергийния потенциал на доставяното гориво и го превръща в полезна, използваема от човека енергия. За изминалите две години съотношението между цена и качество при Caterpillar много се подобри. Бяха въведени в производство и нови модели в класа 2000-2500kW, с електрическо КПД 45% и термално КПД 43%.

Най-ефективно означава автоматично и най-екологично, т.е. колкото по-пълно е усвояването/изгарянето на първоначалния енергоносител (гориво), толкова по-малко е количеството вредни емисии на единица произведена енергия. Caterpillar инвестират ежегодно огромни средства, които целят подобряването на горивния процес и намаляване на количеството вредни емисии в изгорелите газове, като където това е необходимо, в димоотводната система се монтират и допълнителни катализатори, които да намалят количествата NOx и СО2 до минимум.

Надеждността се измерва в предвидимост на престоите и предвидимост на разходите за поддръжка на оборудването. Идеалният вариант е престоите да са до 5% от общото разполагаемо време. За да се постигне това, е необходимо добре да се планира графика на потреблението на енергия, наличието на сервиз и части на склад при евентуален проблем. Ако това не е съобразено предварително, не би могло да се говори изобщо за надеждност.

За да отговорим напълно на нуждите на клиентите си, ние избираме за тях гаранционен план, покриващ всички части на машината срещу дефект на материала, както и разходите за труд и сервиз при евентуална повреда. Зареждаме склада си с всички препоръчани от производителя резервни части, за да имаме готовност да ги доставим и монтираме в най-кратък срок при необходимост. Имаме и инсталиран специализиран софтуер, който следи работата на машините ни в реално време. Ежегодно провеждаме обучения на сервизните ни специалисти и плащаме подновяването на лицензите им за упражняване на дейността по поддръжка на когенераторите.

Приложението на когенераторите ни е навсякъде, където е необходима евтина, екологична, децентрализирана енергия.

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: