Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?

2013-07-08 15:57:35

Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?

 

Международен форум и изложба за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ); Интелигентни сгради (Smart Buildings), Управление на отпадъци (Save the Planet) и Асансьорни уредби (LiftBalkans)
 

Екофорум 2013, Виа Експо

 

 

29-31 май 2013 г., ИЕЦ, София
 

Изчерпването на ресурсите и необратимите процеси в климата алармират за необходимостта от изцяло нови подходи по отношение на третирането на отпадъците, повишаването на ефективността и  производството на енергия.
 

В Европа вече се говори за следващата амбициозна цел - 45 % дял на възобновяемата енергия в общия енергиен микс до 2030 г., строителство на сгради с нулево енергийно потребление, пълно преустановяване на депонирането след 2020 г.
 

Дали ще съумеем да се справим с предизвикателствата на бъдещето – да трансформираме енергетиката ни в една чиста индустрия, като в момента тя е един от най-големите източници на CO2 емисии у нас – 79,9 % и да превърнем отпадъците в нови материални потоци, а не да ги “погребваме” на сметищата?
 

Отговор на тези въпроси ще даде Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа, които се организират от Виа Експо от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София. 
 

Филип Лоу, Директор на Генерална дирекция “Енергетика”  на ЕК, определя Форума за ЕЕ и ВЕ като ключов европейски енергиен център и платформа за обмен на нови идеи. Апелът на Хулио Гарсия Бургес, Директор на Дирекция “Управление на отпадъци” на ЕК, пък е насочен към създаването на икономически стимули в областта на отпадъците, като това ще доведе до частни инвестиции без финансова тежест върху публичните бюджети. Той призовава да се възползваме от възможностите на йерархията на отпадъците, които ще създадат работни места и ръст в икономиката.  
 

Г-н Бургес оценява Save the Planet като едно много навременно събитие с оглед на проблемите в областта на управлението на отпадъците.
 

Лектори от 10 държави ще засегнат актуални теми, свързани със сградите с нулево енергийно потребление, законодателната рамка, последните иновации в областта на соларната енергия, добри практики за редуциране, превенция, третиране  и превръщането на отпадъците в нови материални потоци.
 

Водещи производители и вносители от 19 държави ще се включат в изложбата.
 

За първи път се реализира Унгарско национално участие, а Австрийският павилион е разположен на значително по-голяма изложбена площ.
 

Посетителите ще се запознаят с  машини и съоръжения за рециклиране; оборудване за производство на биогорива (пелети) от растителна биомаса и от други отпадъчни материали; контейнери за отпадъци; балиращи преси, сортировъчни инсталации и др.
 

Сградноинтегрираните фотоволтаици са най-бързо растящият сегмент във фотоволтаиката. Хибридните и автономните системи за производство на възобновяема енергия също набират голяма популярност, те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в труднодостъпни места.
 

В развитите страни концепцията за интелигентното строителство е вече отдавна утвърдена практика, докато у нас тя е един едва прохождащ сектор с голям потенциал. Изложителите ще демонстрират продукти за сграден контрол и автоматизация, които значително намаляват експлоатационните разходи и повишават комфорта на обитателите: LED осветление, системи за сигурност и комуникация, инфрачервени отоплителни уреди, “умни” електромери и системи за отчитане на ел. консумацията, софтуер,  фърмуер и др.
 

Богата гама от решения в областта на асансьорната индустрия ще видим от български фирми.  
 

В рамките на изложбата посетителите ще имат свободен достъп до презентации на изложители и паралелни семинари: Европейски фондове за регионално развитие на България в периода 2014–2020; Мащабно интегриране на фотоволтаиката в България, делови срещи “Go Green to Environment 2013 - G2E 2013” и др.
 

Полезни линкове:
 

План на изложбата
 

Програма на конференцията за управление на отпадъци ‘Save the Planet’ https://viaexpo.com/bg/pages/program
 

Програма ВЕИ и Интелигентни сгради: 

https://viaexpo.com/bg/pages/program-2013
 

Брошура
 

www.viaexpo.com
 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: