Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE

Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE

Термопомпени системи е официален представител на NIBE - един от водещите производители в Европа в отрасъла на системите за битово отопление. NIBE предлага високотехнологични термопомпени решения за отопление, вентилация, охлаждане и възстановяване на топлината, отразяващи днешните изисквания за устойчиво развитие.

Интервю с г-жа Ралица Маринова, търговски директор на Термопомпени системи.

Г-жо Маринова, продуктите на NIBE дават възможност за всеки един клиент да се предложи индивидуално решение, в зависимост от условията и нуждите му. Дайте ни малко повече информация за продуктовата гама на NIBE.

Енергийни системи NIBE е водещ производител на отоплителни уреди на пазара в Европа с производствени предприятия в държави като Германия, Чехия, Полша, Русия, както и скандинавските страни. Нашата продуктова гама е изключително разнообразна, но на българския пазар сме съсредоточили предлагането върху различните видове термопомпи (геотермални, въздушни и за отработен въздух) и естествено всички необходими аксесоари за изграждането на една качествена отоплителна система по шведски стандарт.

Какво отличава термопомпите NIBE от останалите, които се предлагат на пазара?

Качеството, надеждността и високата ефективност. Когато се изгражда отоплителна система с термопомпа е задължително да подберем качествен и надежден продукт, за да можем да разчитаме на безпроблемна работа в студените дни, дори и при температури под -25 градуса. Същевременно самата инвестиция в термопомпа е с цел експлоатационните ни разходите да бъдат ниски, а това зависи от ефективността и.

Термопомпите NIBE са се доказали с тези показатели на всички Европейски пазари.Дайте примери за обекти, използващи продуктите на NIBE.

NIBE създават отоплителни уреди за битови и индустриални нужди. Нашите клиенти са от различно естество. Имаме изградени отоплителни системи в сгради с промишлено производство, както и такива в еднофамилни къщи.

Компанията непрекъснато усъвършенства продуктите си като качество и ефективност. Коя е последната новост, въведена от NIBE?

Най-новата ни инверторна термопомпа Въздух/Вода NIBE F 2120 моноблок за отопление до -25градуса и за охлаждане. При нея Средния годишен COP (SCOP) е над 5 или за всеки вложен kW/ч електрическа енергия  термопомпата ще пренесе 5kW/ч топлинна. Трябва да се отбележи, че е проектирана за безпроблемна работа при висока влажност на въздуха.   

Как Вашите клиенти могат да получат информация чрез Интернет за текущото състояние на термопомпата и отоплението в имота си?

През последните няколко години NIBE въведе нов уеб интерфейс – NIBE Uplink , който предлага на клиентите ни бързо и лесно управление на термопомпата в имота от разстояние. С този изключително ефективен инструмент  можете, освен да наблюдаваме и контролираме температурите на отопление/ охлаждане и топла вода, но и в малковероятен случай на неизправност на системата, получавате алармиращо съобщение, което Ви позволява да реагирате веднага.

Всички термопомпи задължително имат Етикет за енергиен клас. Какви са показателите, които са отразени в него? На какво трябва да обърнат внимание потребителите?

Въвеждането на етикети има за цел да ориентира потребителите при избора на продукт , като за целта продуктите се изпитват в определени условия на стандарта. Това позволява да се съпоставят различните продукти на пазара и по-лесно да се установи кой е по-ефективен при определени изисквания. За потребителя е важно да знае каква инсталация има – ниско (до 35°С), средно (до 55°С) или високо температурна и да провери, кой е продуктът  най-подходящ за нуждите му.

Какво бихте посъветвали хората, които все още не са решили дали да инсталират термопомпена система? Защо да изберат тази технология? Какви са основните ползи?

Предимствата на термопомпите, в това число и NIBE са много. Минимално обслужване, възможност за охлаждане, най-ниска цена на топлинна енергия, автоматизирана работа, комфорт, съвместимост с различни топлоизточници и др.  Обобщено казано, повишават качеството на живот и топлинния комфорт в едно домакинство. Съветът ми към хората, които искат да инсталират термопомпа е да се консултират предварително с производител и с проектанти за избора на термопомпа и за съвместимостта и с останалата част от инсталацията. Важно е да се подбере подходящият продукт за съответните нужди, за да се постигнат всички предимствата на технологията. Термопомпите NIBE позволяват адаптирането им към различни системи с цел постигане на максимална ефективност и икономия. NIBE не сме само „термопомпа”, а „термопомпена система”

Какви контакти бихте желали да осъществите на изложението? Какви са Вашите основни клиенти?

Нашите клиенти са хора, които търсят сигурно и ефективно решение за постигане на температурен комфорт в помещенията им; хора, които знаят какво качество и опит стои зад шведското производство и са готови да ни се доверят, за да оправдаем очакванията им.

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: