Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Асоциация за компост и биогаз на Австрия


 

Асоциацията за компост и биогаз на Австрия е категоричен застъпник на органичната кръгова икономика, която е възможна за постигане от технологична и икономическа гледна точка, както и екологично необходима.

Хумус структурата на почвата, биоенергията, изхвърлянето и улавянето на въглеродния диоксид от атмосферата са актуалните теми на нашето време. В този смисъл Австрийската асоциация за компост и биогаз насърчава и работи в посока утвърждаване принципите на устойчивото развитие.

http://www.kompost-biogas.info/

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2020

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: