Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Красимир Бачовски 
Професионален опит, квалификация и сертификати:

 • 1992 - 1994  - Аспирантура във ВХТИ София по тема “Ръждопреобразуващи композиции с локално приложение”
 • 1994 - 2001 – Супервайзор на фирма “AMERON International”
 • Официална оторизация от “AMERON International” – Германия като супервайзор на фирмата за България и Кипър по изпълнение на проекти за антикорозионна защита
 • май 2000 – курс по изпълнение на огнезащитни покрития в завода на “AMERON International” и “Loss Prevention Council” - Великобритания
 • юни 2000 – юли 2001 – супервизия по изпълнението на 60000м2 антикорозионни покрития на резервоари за нефтопродукти на ТЕЦ  “ВАСИЛИКОС” -  Кипър
 • септември 2001 – супервизия по изпълнение на антикорозионни покрития на американския танкер "Sabine Eagle” в КРЗ-Варна – 32000м2
 • РВД-София – Атриум – 1600 м2, Централни Хали – София – 100 м2
 • и други обекти, ръководени или супервизирани, общо около 250000м2 за периода 1994 – 2001 година
 • Септември 2001 – март 2002 – Главен специалист по антикорозионна защита на “ХИМКО” АД – Враца
 • ноември 2003 е регистрирана “БЛАСТ Инженеринг” ЕООД с основна дейност в две направления  – производство на песъкоструйно оборудване и изпьлнение на антикорозионни покрития.
   


Подготовката на стоманените повърхности преди нанасянето на защитни антикорозионни покрития е от изключително значение за качествата на покритието.

Песъкоструйното почистване /познато и като абразивно бластиране/ все още е най-добрият и универсален метод за подготовка на метални повърхности преди боядисване.Чрез него се постига пълно отстраняване на металните окиси и замърсявания , както и създаване на котвен профил на повърхността, способстващ за добрата адхезия на защитното покритие.

През последните години все – повече се налага използването на рециклиращи се абразиви /стоманени дробинки, корунд, гарнет/ вместо еднократните минерални абразиви /пясък, металургична шлака/. Причините за това са екологични и икономически.
С най-широко приложение са рециклиращите се метални абразиви поради ниското прахоотделяне при бластиране, възможността за многократно рециклиране /над 1000 пъти/ и поддържането на постоянен профил на награпавяване на обработваните повърхности.

От 2013 година „Бласт Инженеринг“ ЕООД е  единственият български производител на индустриални камери за дробеструйно почистване / бластиране/ на метални конструкции с размери до 30 х 6 х 6 метра. Предлагаме пълен инженеринг – проектиране, доставка на необходимите машини и съоръжения, монтаж и пуск на инсталациите.

От 2013 г. досега имаме изградени в България  вече 20 индустриални камери за бластиране със стоманен абразив, както и една камера в Германия.
Всички камери са снабдени с рециклиращи системи за абразива и с прахоулавящи филтри.

Камерите са сертифицирани по EN ISO 12100:2010 (БДC EN ISO 12100:2; EN 60204-1'2006+A1:2009 (БДС EN 60204:2006+A1:2009) от TUV Rheinland.

Всички компоненти на камерите са проектирани и произведени от нас в България, като само песъкоструйните апарати и компресорите са произведени в Германия.

„Бласт Инженеринг“ ЕООД е изключителен представител за България на немската фирма „CONTRACOR” GmbH /www.contrаcor.de/ - eдин от водещите европейски производители на песъкоструйно оборудване с индустриално приложение, и на фирма „COMPRAG “ GmbH /www.comprag.de/ - производител на винтови електрически компресори с мощност от 7.5 kW до 132 kW.

Предлагаме също проектиране и изграждане на индустриални камери за боядисване с подгряване и суха филтрация.
Извършваме инженерингови услуги за автоматизация на процесите на абразивно бластиране и боядисване.

В нашата производствена база в гр. София предлагаме като услуга всички видове абразивно бластиране на метални конструкции, както и безвъздушно / AIRLESS и AIR ASSISTED Airless/ боядисване.

 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: