Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Кресимир Кекез, PA-EL d.o.o, Хърватска 
Кресимир Кекeз е специалист по корозионна защита (проектиране, пускане в експлоатация, диагностика) и покрития (инспекция). Като сертифициран специалист по технологии за катодна защита от NACE и от Icorr като инспектор по покрития на тръбопроводите, той проявява особен интерес към взаимовръзката между двете техники за защита. Той е автор и съавтор на над 15 специализирани статии и на две книги; има награда за най-добър доклад на конференция и е победител в състезание за иновации за защита от корозия.
 PA-EL /фирма за катодна защита/
PA-EL е международно призната компания за катодна защита. Дейностите на фирмата са свързани с проектиране, инсталиране, производство, диагностика и пускане в експлоатация на технологични проекти за катодна защита. Проектите на компанията обхващат тръбопроводи на суша и резервоари до дълбоководни платформи и кораби.

 

 

 


 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: